Здравен софтуер

Като лидер и новатор на пазара за здравни услуги, ФЬОНИКС Фарма винаги успява да предложи на своите клиенти най-добрите продукти за управление на фармацевтични обекти, като аптеки, дрогерии и складове на едро.

Десетилетията опит и успешното прилагане на всички съвременни технологии са определящи и гарантират за това, че предоставяме най-качествения и актуален софтуер, винаги в крак с пазарните тенденции и с изискванията на регулаторните органи.

Гордеем се, че благодарение постоянното поддържане на двустранна комуникация с нашите клиенти и партньори сме успели да отговорим на потребностите им и да покрием и най-високите изисквания. Постоянното подобряване и усъвършенстване на нашите продукти дава на нашите клиенти по-висока конкурентоспособност и устойчивост в бизнес средата.

Аптека Експерт

Аптека Експерт е софтуер предназначен за аптеки и дрогерии, като обхваща всички дейности в тях. Основна цел на софтуера е да улесни ежедневната работа на фармацевтите и да повиши качеството на предлаганите услуги в грижата за пациента.

Аптека Централ

Информационната система Аптека Централ е предназначена за управление на верига аптеки, като позволява достъп до всеки един обект в реално време и без нужда от физическото му посещение. Благодарение на систематизираната информация се постига ефективност на работния процес, общ поглед върху бизнеса, контрол, оптимизиране на разходите и др.
8563220_l

За търговци на едро

Софтуерът Склад Експерт е разработен с фокус върху работата на складове и търговци на едро на лекарствени продукти. Създаден е с цел да направи работата с управлението на складово стопанство приятна и безпроблемна.

Цени на здравния софтуер

Ние от ФЬОНИКС Фарма вече няколко десетилетия сме утвърдил се партньор на фармацевтичния пазар в България. Ние сме новатори в стартирането на много търговски и маркетингови програми, насочени към подпомагане и подобряване качеството на работата на нашите клиенти и партньори.

39759532_l

Поддръжка

Ние предлагаме пълна поддръжка и регулярни актуализации на Вашия здравен софтуер. Услугите по поддръжка на софтуера се предоставят от наши специализирани експерти, притежаващи огромен опит.