Завърши придобиването на Farmexim и Help Net в Румъния

Манхайм, Германия, 31 юли 2018 г.– Групата PHOENIX получи категорично одобрение от Европейската комисия да придобие румънския фармацевтичен търговец на едро Farmexim S.A. и националната аптечна верига Help Net Farma S.A. С Румъния доставчикът на здравни услуги навлиза на напълно нов пазар. PHOENIX подписа споразумението за покупка през април 2018 г. Придобиването влезе в сила на 31 юли 2018 г.

Farmexim е един от най-големите фармацевтични търговци на едро в страната с 800 служители и десет национални дистрибуционни центъра. Аптечната верига Help Net управлява около 220 аптеки и има 1600 служители. И двете компании са значими играчи във фармацевтичната търговия на едро и дребно в Румъния. „Компаниите съвпадат перфектно с нашия бизнес модел като интегриран доставчик на здравни услуги. От самия старт, ние получаваме добра позиция на атрактивен за нас национален пазар“, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, след разрешението за сливане.