Цветомир Стоянов поема координирането на „Операции и логистика“ и в Румъния

Дружествата на PHOENIX в Румъния са в процес на организационно и функционално преструктуриране, следвайки насоките, заложени в тяхната стратегическа програма.

Първа голяма стъпка с тази посока бе преструктурирането на Центъра за компетентност „Операции и логистика“ с цел по-голямо сближаване и ефективност на дейностите по дистрибуция и търговия на дребно с фармацевтични продукти, които се обслужват от този единен център.

Улесняване на сътрудничеството, разработване на интегрирани процеси и обмен на идеи, независимо дали става дума за работа в областта на дистрибуцията или търговията на дребно, са дългосрочните цели заложени в плана за развитие на този център.

С голямо удоволствие бихме искали да съобщим, че в подкрепа на тези процеси, считано от 01.12.2022 г., този план ще бъде изпълняван под временната координация на Цветомир Стоянов, директор „Операции и логистика“ и член на Съвета на директорите на ФЬОНИКС Фарма България. Това е поредният чудесен пример за възможностите, които PHOENIX Group предоставя за кариерно израстване в различните дъщерни дружества на компанията.

Той ще поеме функциите на Алина Баркару, която реши да се оттегли от компанията PHOENIX в Румъния. Наред с координирането на „Операции и логистика“ в Румъния, Цветомир Стоянов ще поеме и длъжността член на местния Съвет на директорите в Румъния, като ще запази и позицията си в рамките на ФЬОНИКС Фарма България. Основната му цел ще е да подпомогне и подкрепи румънския екип в това ново предизвикателство.

Цветомир Стоянов се присъедини към PHOENIX България през 2019 г. и извървя интересен и предизвикателен път, достигайки за кратко време до най- високото управленско ниво- управителния съвет на ФЬОНИКС България. Той има дългогодишен опит в областта на логистиката и операциите, а кариерата му включва ключови роли на национално и регионално ниво в големи компании от сектора на бързооборотните стоки.

Цветомир Стоянов поема това ново предизвикателство благодарение на високото си ниво на компетентност, своя над 20-годишен опит и доказаните успешни резултати в България.