Цените на лекарствата без рецепта да не се увеличават до 2019 г., предлага МЗ

До 2019 година да се удължи забраната за увеличаване на цените на лекарствата, отпускани без рецепта. Това се предлага с промени в Наредбата за цените на лекарствените продукти, предложени от проф. Николай Петров в предпоследния ден от мандата му като министър. Припомняме, според настоящия текст на наредбата ограничението, което не позволяваше увеличение на цените на медикаментите без рецепта освен с ръста на инфлацията, трябваше да отпадне в края на годината и така да създаде риск от скок на най-масово използваните лекарства.

Като аргумент към предложението се посочва именно, че това са продукти, които се използват масово, а честите увеличения на цените им се отразяват неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, което ограничавал и достъпа до тях. Припомня се още, че преди да бъдат въведен мораториумът притежателите на разрешения за употреба са могли да заявяват неограничено увеличение в цените. Предвид на това от 2015 г. бе въведена забрана за повишаване на цените на тези лекарства с процент по-голям от статистически отчетената инфлация, се отбелязва в оценката на въздействие, изготвена от ресорното ведомство. В нея се отбелязва и че според данни на Националния статистически институт, в изтеклите две години покупателната способност на българския гражданин не е нараснала, което от своя страна също обосновава необходимостта от запазване на настоящите цени на лекарствените продукти, отпускани без рецепта.

С друга промяна в наредбата се предлага НЗОК и МЗ да дават становище за евентуално включване на нови лекарства за лечение на онкологични заболявания в списъка, който касата покрива. Липсата на изискване за становище оставя голяма група лекарствени продукти с висока реимбурсна стойност без предварително изявено волеизявление от страна на платеца, а допълването на нормата ще гарантира възможността за своевременно участие на заплащащата институция в процеса, посочват от МЗ.

Министерството предлага и промени, свързани с реферирането на цените на лекарствата у нас. Причината е, разбираме от оценката на ресорното ведомство, е че някои от държавите членки референтни за България и по-конкретно Румъния, не изпълняват в пълен обем задълженията си за своевременно публикуване на цените на медикаментите. Това от своя страна води до невъзможност за обективно проследяване на промените на съответните цени и спазване на законово задължение за прилагане в България на най-ниската цена на производител, открита в референтните за страната европейски държави. В тази връзка с промените в наредбата се прецизира съществуващият режим по ценообразуване на лекарствените продукти, заплащани с публични средства, като се изяснява начинът на използване на източниците, в които се търси най-ниската цена на производител в държавите, с които България се реферира.

С трето предложение се въвежда забрана за включване в ПЛС на комбинирани лекарствени продукти, на които поне една от съставките е с режим на предписване без лекарско предписание.

Източник: 11.11.2017, zdrave.net

ФЬОНИКС Фарма не се ангажира с цитираните мнения и коментари!