Стратегическа среща Think BIG – ФЬОНИКС Фарма

Между 10ти и 12ти август в Катарино се проведе първата по рода си стратегическа среща на ФЬОНИКС Фарма – BRIDGE 2021 под надслов Think BIG.

Основна цел на срещата беше да определим стратегически важните цели на компанията в дългосрочен план, както и да укрепим връзките между отделите в компанията, така че тя да е още по-ефективна и да предлага още по-качествена услуга на своите клиенти и бизнес партньори. За да расте всяка компания трябва да има единно разбиране за върховете, които иска да постигне, но ние във ФЬОНИКС не забравяме, че за да се изкачваме, трябва да работим като един екип с ясното съзнание, че сме част от едно цяло – нашата компания.

По време на срещата всички участници поставиха основите на символичен мост, който да ни свърже с начертаната от нас цел – водеща позиция на ФЬОНИКС Фарма на българския фармацевтичен пазар, като доверен партньор и отличен работодател.
Бяха представени анализи и тенденции, както за фармацевтичния сектор, така и за целия бизнес и икономическата макрорамка в Източна и Централна Европа и в частност – в България. Всички участници заедно определиха стратегически важните цели на компанията в дългосрочен план.

Срещата беше изключително успешна симбиоза между презентации, работни сесии и поведенчески симулации, която позволи на участниците да мислят извън установените рамки на ежедневните си задължения и с фокус върху „голямата“ картина, за да създадат строен план за старт и реализация на големите цели в краткосрочен и дългосрочен план. Екипът на ФЬОНИКС Фарма започва да работи по проектите още в последното тримесечие на годината, защото наша философия е пътят да „доставяме здраве“ и да бъдем най-добрият интегриран доставчик на здравни услуги в България.