Според новите Правила за добра фармацевтична практика:
Фармацевтите ще трябва да се информират за състоянието на пациента

Отношението на магистър-фармацевтите с другите специалисти от системата на здравеопазването и преди всичко с лекарите са отношения на терапевтично партньорство, което включва взаимно доверие и сигурност. Този принцип е записан в проекта на „Правила за добра фармацевтична практика“, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждан.

От мотивите става ясно, че документът е изготвен във връзка със необходимостта да бъдат изпълнени изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и описва начина на работа и професионалните задължения на тези специалисти в аптечния сектор, обслужващ гражданите и в болничните аптеки.

В предлагания текст добрата фармацевтична практика се определя като съвкупност от шест групи дейности: свързани с консултации относно здравословен начин на живот, профилактика и достигане на цели, свързани с добро здраве; дейности, свързани с отпускането и употребата на лекарствени продукти, медицински изделия и други продукти, свързани със здравето; консултации относно самолечение, включително съвети за отпускането на лекарствени продукти или други видове терапия на болестни симптоми, които се асоциират със самолечение; консултации относно повлияването на предписването, употребата на лекарствени продукти оказването на фармацевтични консултации в аптеки; дейности, по приготвяне и отпускане на лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура; дейности на болничния и клиничен магистър-фармацевт в лечебните заведения.

В допълнение към горепосочените групи се предлага в понятието „добра фармацевтична практика“ да бъдат включени и други елементи като създаване на връзки със съсловни организации, асоциации и сдружения на други медицински специалисти с цел промоция на активности за здравето на популационно ниво, в това число и за минимизиране на злоупотребата и неправилната употреба на лекарствени продукти; професионално оценяване на рекламните материали на лекарствени продукти и други продукти, свързани със здравето, което е свързано с даване на пациентите на обективни съвети и информация, както и разпространяване на преценена информация за лекарствени продукти и други продукти, които могат да се продават в аптеки.

В проекта за правилата на добрата фармацевтична практика се въвежда термина „грижа, насочена към пациента“, описват се и задълженията на магистър-фармацевтите при предоставянето на здравна и лекарствена информация.

„При отпускане на лекарствен продукт с режим на отпускане по лекарско предписание, съответно когато и което е приложимо за лекарствени продукти без лекарско предписание, медицински изделия, хранителни добавки и други продукти за здравето,магистър-фармацевтът е длъжен да съблюдава: съдържанието и срока на валидност на рецептата – магистър-фармацевтът трябва да провери дали рецептата е валидна и дали съдържа всички необходими реквизити, като в противен случай рецептата не може да бъде изпълнена“, се казва в проекта.

Също така фармацевтите ще бъдат задължени да проверяват за кого е предписанието – пол, възраст, да се информират за състоянието на пациента, защото тази информация е необходима при последваща консултация за правилното използване на продукта. Магистър-фармацевтите ще трябва да проверяват дали пациентът не използва други продукти, които могат да доведат до нежелани лекарствени взаимодействия, дали няма други съпътстващи заболявания, бременност или кърмене, известни алергии или противопоказания, които могат да повлияят на предписаното лечение.

При новозапочващо лечение, когато на пациента е предписана терапия за първи път, магистър-фармацевтите ще трябва да проверяват дали пациентът разбира каква терапия му е назначена и как да използва предписаните му лекарствени продукти или медицински изделия. При продължаващо лечение, когато на пациента се отпускат лекарствените продукти или медицинските изделия за пореден път, магистър-фармацевтите ще трябва да проверяват дали пациентът приема правилно продуктите и дали терапията е безопасна и ефективна.

При наличие на отрицателни резултати от употребата, липса на ефективност или безопасност, магистър-фармацевтите ще бъдат задължени да предприемат действия за ограничаване на вредните последици, като това може да включва допълнително разясняване на пациента как да приема изписаната му терапия, провеждане на кратко обучение по здравния проблем, насочване на пациента към лекар или към друг медицински специалист. В задълженията им влиза също така проверка на срока на годност на продуктите и правилното им съхранение, а при специални изисквания относно съхранението те трябва да разясняват на разбираем език на пациентите как да съхранява продуктите.

Общественото обсъждане ще продължи до 8 ноември. Необходимостта от определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е продиктувана от нормативно определения срок за тяхното утвърждаване и обнародване в Държавен вестник, съобщават от МЗ.

Източник: 25.10.2019, zdrave.net

Линк към новината тук
ФЬОНИКС Фарма не се ангажира с цитираните мнения и коментари!