Цени на аптечния софтуер

АПТЕКА ЕКСПЕРТ 2
1. Лиценз за пълен набор модули „Пълна версия“ 1000 лв
2. Лиценз за модул “Здравна каса” 650 лв
3. Лиценз за модул “Свободна продажба” 650 лв
4. Инсталация, настройки и обучение включено в цената
5. Ново работно място в същия търговски обект обект 100 лв
6. Преинсталация на аптечен софтуер за клиенти без договор за поддръжка 200 лв
7. Актуализация за клиенти, които не желаят договор за поддръжка 600 лв
АПТЕКА ЦЕНТРАЛ
1. Централен модул 1500 лв
2. Всеки добавен обект към централния модул 500 лв
3. Инсталация, настройки на софтуера и обучение включено в цената
Допълнителни модули към аптечната програма
1. Модул за връзка със счетоводни програми (Ажур, Бизнес навигатор, Микроинвест Делта, Уоркфлоу) 200 лв
2. Модул за сравнение на цени при заявки към търговци на едро 300 лв
3. Mодул за бърза инвентаризация 200 лв
4. Mодул за безжична (wireless) инвентаризация 300 лв
5. Модул за връзка с интернет магазин по договаряне
6. Връзка с касов апарат 50 лв
7. Посещение при клиент, който е без сключен договор за поддръжка 100 лв първоначална такса плюс 80 лв за всеки започнат час
8. Отдалечена поддръжка при клиент, без договор 80 лв за всеки започнат час
9. Допълнителни услуги, извън стандартната поддръжка 50 лв на всеки започнат час
10. Софтуерна разработка по договаряне
Всички цени са с без включен ДДС