Цени на аптечния софтуер

АПТЕКА ЕКСПЕРТ 2
1. Лиценз за пълен набор модули „Пълна версия“ 1200 лв
2. Лиценз за модул “Здравна каса” 850 лв
3. Лиценз за модул “Свободна продажба” 850 лв
4. Инсталация, настройки и обучение включено в цената
5. Ново работно място в същия търговски обект обект 100 лв
6. Преинсталация на аптечен софтуер за клиенти без договор за поддръжка 200 лв
7. Актуализация за клиенти, които не желаят договор за поддръжка 600 лв
АПТЕКА ЦЕНТРАЛ
1. Централен модул 1900 лв
2. Всеки добавен обект към централния модул 650 лв
3. Инсталация, настройки на софтуера и обучение включено в цената
Допълнителни модули към аптечната програма
1. Модул за връзка със счетоводни програми (Ажур, Бизнес навигатор, Микроинвест Делта, Уоркфлоу) 300 лв
2. Модул за сравнение на цени при заявки към търговци на едро 400 лв
3. Mодул за бърза инвентаризация 300 лв
4. Mодул за безжична (wireless) инвентаризация 400 лв
5. Модул за връзка с интернет магазин по договаряне
6. Връзка с касов апарат 60 лв
7. Посещение при клиент, който е без сключен договор за поддръжка 120 лв първоначална такса плюс 120 лв за всеки започнат час
8. Отдалечена поддръжка при клиент, без договор 120 лв за всеки започнат час
9. Допълнителни услуги, извън стандартната поддръжка 120 лв на всеки започнат час
10. Софтуерна разработка 120 лв на час

Всички цени са без включен ДДС