Преддистрибуция

Като специалист в логистичните услуги в областта на здравеопазването, ФЬОНИКС Фарма предлага широк набор от логистични услуги, отговарящи напълно на изискванията на клиентите ни в областта на преддистрибуция и търговия на едро на българския фармацевтичен пазар.

Преддистрибуцията е част от логистичния процес, включващ всички нива по веригата от производство – преддистрибуция – дистрибуция – клиент (аптеки и болници) – до пациент. Съобразно този процес ФЬОНИКС Фарма, като интегриран доставчик на услуги, предлага съобразени с нуждите на клиента индивидуални логистични решения и пакетни услуги, които улесняват неговия бизнес. Наши партньори са търговски представителства с фармацевтични и козметични продукти, медицински изделия, консумативи, както и производители на хранителни добавки.

Процесът ни дава възможност да съветваме клиентите си и да изберем заедно правилното решение в различни логистични ситуации. Нашите клиенти ни се доверяват за управлението на техните стокови наличности в нашите складове, а също така и за качествената дистрибуция на стоките им.

Фармацевтичният логистичен център на ФЬОНИКС Фарма в София е лицензиран от ИАЛ, Регионалния център по здравеопазване и Агенцията по храните и отговаря на националните и европейски изисквания за Добра дистрибуторска практика в търговията на едро с лекарства, което е гаранция за качествено и професионално обслужване.

Сертифицирани сме и по стандарт ISO 9001:2015. При определянето на това, какво включва преддистрибуцията различаваме основни услуги и услуги с добавена стойност, които предоставяме на производителите.

Производителят е собственик на продукта, а ние сме доставчик на услуги. Основните услуги включват приемане, складиране, изпращане и обратна логистика.

 • Контрол на входящи стоки
 • Приоритет за стоки с предварителни поръчки
 • Обработка данни термологер
 • Съхранение на продукти при условия 15-25°C и 2-8°C и на продукти, които изискват специална температура на съхранение, съобразно ДДП и изискванията на производителя
 • Инвентаризация – ежедневна, месечна и годишна
 • Контрол на партидите и сроковете на годност
 • Взимане на поръчки
 • Индивидуално опаковани пратки за доставка със съответния Температурен режим
 • Обработка на данни от термологер
 • Транспорт със собствена мрежа и 100% национално покритие,
 • Унищожаване

Системата за управление на доставките и склада ни позволява да контролираме всяко звено във веригата за доставки и дистрибуция и да предоставяме периодично точни прогнози на нашите доставчици. Полагат се специални грижи в области като проследяемост на отделните партиди медикаменти.

Нашият екип по продажби поддържа постоянна връзка с клиенти на различни пазари с оглед гарантиране на необходимите наличности и своевременна информация.

Освен тези услуги предлагаме и услуги с добавена стойност — дистрибуция на мостри, дарения и на рекламни материали.

 • Съхранение и логистика на мостри на медикаменти
 • Доставка до Медицински представители
 • Доставки на Дарения до аптеки в болниците
 • Обратна логистика за мостри
 • Дистрибуция на рекламни материали до медицински представители или до която и да е точка на доставка, определена от клиента.

ФЬОНИКС Фарма е и логистичен партньор на компании и доставя услуги, добавящи стойност по съхранение и логистика на проекти по клинични изпитвания.

 • Съхранение и логистика до болничните аптеки на проекти с клинични изпитвания
 • Обработка данни термологер
 • Съхранение на продукти при условия 15-25°C и 2-8°C и на продукти, които изискват специална температура на съхранение, съобразно ДДП и изискванията на всеки клиент
 • Индивидуално опаковани пратки за доставка със съответния Температурен режим
 • Транспорт със собствена мрежа и 100% национално покритие,
 • Обратна логистика и съхранение на проектите с клинични изпитвания
 • Унищожаване на проектите по клиничните изпитвания
 • Доставки на компараторна и референтна терапия за проектите по клинични изпитвания
 • Съхранение на документация

Пред-дистрибуция на лекарства, медицински изделия, хранителни добавки и козметика

ФЬОНИКС Фарма е компания, специализирана в логистичните услуги в областта на здравеопазването. Правим това вече повече от 25 години в 27 страни в Европа. Ето защо, можем уверено да твърдим, че предлагаме перфектна пред-дистрибуция на лекарства, която гарантира както качеството на логистиката, така и качеството на медикаментите и медицинските консумативи, които доставяме на своите клиенти.

Прочети повече

Пред-дистрибуция на лекарства – част от веригата

Пред-дистрибуцията на лекарства е важна част от цялостния процес на логистика. След производството, пред-дистрибуцията на лекарства е втората брънка във веригата на доставки към клиента. След пред-дистрибуцията на лекарства следва дистрибуция до аптеки и болници и чрез тях медикаментите и консумативите достигат до крайния потребител – пациента.

В широкия спектър от логистични услуги, които предлагаме, пред-дистрибуцията на лекарства заема толкова важно място, колкото всички останали етапи. Ние подхождаме с внимание и отговорност към всеки един от тях, за да отговорим напълно не само на изискванията на нашите клиенти, но и на изискванията на производителите, които гарантират, че пред-дистрибуцията на лекарства няма да увреди съответните лекарства и консумативи.

Пред-дистрибуция на лекарства – индивидуални решения във веригата на доставки

Като интегриран доставчик на здравни услуги с опит в търговията на едро, логистиката и здравните услуги, ние сме в състояние да предложим индивидуални решения по веригата на доставки, които да улеснят бизнеса на нашите клиенти. Тъй като извършваме едновременно и пред-дистрибуция на лекарства и консумативи, и дистрибуция ние можем да ви помогнем с правилни решения в разнообразни, специфични за бизнеса ви, логистични ситуации.

Пред-дистрибуцията на лекарства е само една от услугите, които осигуряваме, но тъй като можем да контролираме всички нива по веригата, можем също така и да ви осигурим онази надеждност и сигурност, от която имате нужда за стабилно развитие и растеж на бизнеса си.

Пред-дистрибуция на лекарства – партньори

Като доказан партньор в областта на пред-дистрибуция, ние работим с редица големи производители и търговски представителства на фармацевтични и козметични продукти, медицински изделия, консумативи, както и производители на хранителни добавки.

Собствеността на продуктите е на производителите и/или съответните доставчици, като ние извършваме услугите по складиране, обработка и транспортиране съгласно GDP (Добра дистрибуторска практика) и GMP (Добра производствена практика).

Пред-дистрибуция на лекарства – сертификати

Ние гарантираме на нашите клиенти професионално и качествено обслужване посредством Система за управление на качеството, която е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015. Това позволява да прилагаме най-добрите съвременни бизнес практики и системи за управление на пред-дистрибуцията на лекарства.

Логистичният център на ФЬОНИКС Фарма за пред-дистрибуция в София притежава всички необходими лицензи от ИАЛ – лиценза за ТЕ и МИ, GDP, GMP, Регионалния център по здравеопазване и Агенцията по храните за хранителните добавки.

Пред-дистрибуция на лекарства – услуги

Ние предлагаме на производителите различни видове услуги по пред-дистрибуция на лекарства. Освен основните логистични услуги, ние им предоставяме и услуги с добавена стойност, които да подсигурят техния бизнес комплексно.

Основните услуги по пред-дистрибуция на лекарства, на които нашите партньори могат да разчитат, са:

 • Контрол на входящи стоки за пред-дистрибуция на лекарства, с обработка на данните за температурен режим
 • Приоритет за стоки за пред-дистрибуция на лекарства по спешни поръчки
 • Съхранение на продукти за пред-дистрибуция на лекарства при условия на температурен режим 15-25°С и 2-8°С и на продукти, които изискват специално съхранение, съобразно ДДП и изискванията на производителя
 • Инвентаризация на продуктите за пред-дистрибуция на лекарства – ежедневна, месечна и годишна
 • Контрол на партидите и сроковете на годност на продуктите за пред-дистрибуция на лекарства
 • Обработване на поръчки след пред-дистрибуция на лекарства
 • Индивидуално опаковане на пратки за доставка със съответния температурен режим
 • Транспорт със собствена логистична мрежа, 100% национално покритие и доставки два пъти дневно до аптеки и болници
 • Унищожаване

Услугите с добавена стойност към процеса на пред-дистрибуция на лекарства са свързани с GMP, дистрибуция на мостри, дарения и рекламни материали на нашите партньори, както и финансови и ИТ услуги. Те включват:

 • GMP – преопаковане, преетикетиране на лекарствени и други продукти
 • Съхранение и логистика на мостри на медикаменти като част от предлаганата от нас пред-дистрибуция на лекарства
 • Доставка до медицинските представители
 • Доставки на дарения до болници
 • Обратна логистика
 • Дистрибуция на рекламни материали до медицински представители или до която и да е точка на доставка, определена от клиента
 • Финансови услуги

ИТ услуги – свързване на ERP системите чрез интерфейси, рипортинг Фьоникс Фарма е внедрил необходимия складов софтуер за решение на всички видове услуги, обезпечаване на принципите на GDP и GMP и проследяване на всички процеси в склад и в последствие при транспорта.

Пред-дистрибуция на лекарства – екип

Най-важното предимство на ФЬОНИКС Фарма е екипът от професионалисти и специално обучени служители, които осъществяват процеса по пред-дистрибуция на лекарства не само с неизменно внимание и отговорност, но и със сериозна експертиза в областта. Опитът, който сме натрупали за всички над 20 години пред-дистрибуция на лекарства, ни прави още по-надежден и сигурен партньор както за производителите, така и за потребителите на медикаменти и медицински консумативи. 

Пред-дистрибуция на лекарства, медицински изделия, хранителни добавки и козметика

Пред-дистрибуция на лекарства – част от веригата

Пред-дистрибуция на лекарства – индивидуални решения във веригата на доставки

Пред-дистрибуция на лекарства – партньори

Пред-дистрибуция на лекарства – сертификати

Пред-дистрибуция на лекарства – услуги

Пред-дистрибуция на лекарства – екип