Фармацевтични услуги

Динамиката на европейския фармацевтичен пазар през последните години поставя сериозни предизвикателства пред нашите клиенти и партньори.

PHOENIX All-in-One предлага решение за сигурен успех чрез комплексен метод, който включва: увеличаване на продажбите, оптимизиране на разходите и процесите.

 • Уникално пазарно покритие в 27 европейски страни
 • Над 115 млн. контакта с пациенти всяка година
 • Достъп до над 14 000 аптеки в цяла Европа
 • Висококачествени решения за всички наши партньори
Нашите партньори разчитат на нас в следните направления:
 • търговски партньорства
 • Логистика на фармацевтичния пазар
 • Бизнес проучване
 • Услуги за пациента
 • Оптимизация на веригата за доставки
 • Поддръжка на продажбите
 • Логистика на проекти по Клинични изпитвания
 • Специални услуги
 • Централно снабдяване
„Можем да бъдем успешни само ако всички се съсредоточим върху това, което е наистина важно. Идеите и предложенията трябва да бъдат обмислени напълно, за да се гарантира, че можем да бъдем ефективни. Ние се придържаме прозрачен трансграничен подход. Създадохме база данни, която записва и анализира покупките на данни от цяла Европа. Това ще ни позволи да идентифицираме потенциалните спестявания и синергиите в различни области. Тези действия помагат на местните екипи „Доставки“ да се възползват от възможностите за редуциране на разходите в конкретните региони.“

Стефан Юнг

Ръководител на групата за услуги за Фарма бизнеса

ФЬОНИКС Фарма е пазарен лидер в България в продължение на години. Познавайки в детайли браншовите особености Ви предлагаме идеални решения за съхранение и оптимална логистика. Осигуряване на ръст на продажбите на европейско, регионално и местно ниво чрез доказани бизнес услуги.
 • Доказани бизнес модели, предлагащи допълнителни възможности;
 • Общ напредък към постигане на съвместна цел – максимално увеличаване на резултатите за пациентите;
 • Предпочитан достъп до услугите ни All-in-one с добавена стойност, като услуги за пациента, бизнес интелект, поддръжка за продажби, оптимизация на веригата за доставки и много други.

Аптеките са основното свързващо звено между лекарите и пациентите в системата на здравеопазването. С ФЬОНИКС Фарма имате възможност за комуникация с над 3000 аптеки в цяла България. Ние сме предпочитан партньор за голяма част от тях, тъй като могат да разчитат на надеждна и сигурна логистика, навременна реакция и коректно обслужване. Ние предлагаме на нашите клиенти пълен набор от маркетингови решения, подкрепа при обзавеждането или изготвянето на рекламни материали за техните обекти, фармацевтичен софтуер, отговарящ на техните потребности. Чрез спечеленото доверие е предпоставка за лоялни отношения ФЬОНИКС Фарма доказа, че може да развива и предоставя услуги за пациентите чрез нашата голяма аптечна мрежа, която генерира по-добри резултати и устойчив растеж.

Надеждната логистика е една от основните структури в нашия бизнес. Ние ви помагаме да спестите ненужни разходи в дългосрочен план. Като част от PHOENIX Group ние подкрепяме Вашия бизнес както на местно ниво, така и в цяла Европа.
 • Съвместно развитие с един доставчик на услуги – по-добри резултати с по-малко администрация;
 • Достъп до пазара и познания за неговите специфики в подкрепа на продажбите Ви;
 • Съвместна оценка на веригата за доставки за вашите продукти;
 • Осигуряване на високи нива на обслужване;
 • Осигуряване на високо качество и прозрачност по цялата верига за по-голям контрол;
 • Допълнителни търговски и фармацевтични услуги за оптимизация на разходите;
 • Пълна логистична услуга във всички продуктови групи с над 40 DC в 23 страни, капацитет за над 300 000 палета и обслужване на повече от 200 производителя.

С нас ще се възползвате от опита на един от водещите доставчици на услуги в Европа. Ще оптимизираме Вашите вериги за доставка, ще подпомогнем Вашите продажби и маркетингови дейности и ще Ви помогнем в провеждането на клинични изпитания. Нашата цел е Вашият устойчив растеж.

ФЬОНИКС Фарма разработи пълен пакет услуги: PHOENIX All-in-One. Услугите с добавена стойност създават растеж, увеличават приходите, намаляват разходите и оптимизират процесите – този съвместен подход гарантира успех и за двете страни. Нашият стремеж е да намерим индивидуално и висококачествено решение за всеки един от нашите партньори от бранша.

All-in-One предоставя услуги за фармацевтичните компании по цялата верига на дейност, от производството до мястото на продажба, генерирайки повече приходи на няколко различни етапа.
All-in-One намалява Ви подкрепя при всяка стъпка и ви позволява да се концентрирате върху основната си дейност.

ФЬОНИКС Фарма черпи опит от познанията на групата за пазара в 27 държави в цяла Европа и може да ви помогне да получите достъп до правилната таргетна група, от първоначалното проучване на пазара, регистрацията на продукти и налагането на бранда на пазара.

Можете да разчитате на нашата подкрепа както по отношение на регулаторните въпроси, така и при осъществяването на маркетингови кампании.

ФЬОНИКС Фарма е вашият партньор за вашите специални продукти с висока стойност.
 • Чрез нашето паневропейско покритие и различните ни услуги ви помагаме да се доближите до вашите пациенти и да предложите рентабилна верига за доставка на вашите продукти с висока стойност;
 • Паневропейска логистична настройка, комбинираща, предварително продадени на едро, както и DTH/DTP решения;
 • Висококачествени разпределителни центрове, отговарящи на вашите високи стандарти за качество;
 • Пълна прозрачност и контрол на продуктовия поток по цялата верига на доставки;
 • Директен достъп до аптеки, болници, лекари и пациенти;
 • Ориентация на пациента чрез нашите предложения за пациентски услуги.
 • Оптимизиране на цената на капитала чрез намаляване на запасите от стоки;
 • Оптимизиране на наличността на продукта;
 • Оптимизиране на процесите и подобряване на ефективността;
 • Увеличаване на производителността при обработката на стоките;
 • Намаляване на административните усилия;
 • Постигане на конкурентни предимства чрез подобрена наличност и по-бърз поток от стоки.

С повече от 30 години опит ние предлагаме най-добри услуги и гъвкавост, за да ви помогнем да добавите знания и успех чрез вашите клинични изпитания.

Като търговци на едро, ние си сътрудничим с повечето фармацевтични производители, за да доставяме здраве на пациентите и да разработваме нови логистични концепции. Реализираме както изследвания на малки биотехнологии така и големи фармацевтични спонсорирани проучвания.

Създаваме оптимални индивидуализирани решения, като приспособяваме и комбинираме нашите услуги съобразно специфичните нужди на нашите клиенти. Предлагаме Ви също производство на етикети, опаковки, глобално разпространение и връщане и унищожаване. Целта е да се осигури най-ефективната организация на логистиката и оптималното управление на доставките. Възползвайте се от нашите висококачествени решения със сигурни, валидирани, контролирани и одитирани процеси.

PHOENIX Business Intelligence предоставя на производителите данни от реалния свят в реално време, които помагат в решаването на ключови бизнес проблеми като:
 • Оптимизиране на продуктовото портфолио, позициониране и достъп до пазара;
 • Управление на веригата за доставки, осигуряваща наличността на продукта;
 • Оптимизиране на маркетинг ресурсите;
 • Мониторинг на производителността на продукта в реално време.