PHOENIX Promo

Всеки месец ФЬОНИКС Фарма издава своето специализирано безплатно издание за фармацевтите PHOENIX Promo, което се разпространява поименно на всички клиенти в периода 5-10 число на месеца.

Всички текущи промоции за месеца са поместени в отделна книжка, прикрепена към вътрешността на списанието – по този начин клиентите ни могат да ползват справочника с промоции удобно през целия месец.

PHOENIX Promo е посветено изключително на текущи промоционални активности и представяне на продукти и се радва на много висока популярност сред нашите клиенти.

Контакти

Камелия Виденова

Специалист търговски маркетинг