Ексклузивен бизнес

Отдел Ексклузивен бизнес на ФЬОНИКС Фарма е основан през 1998 година и представя на българския фармацевтичен пазар селектирани продукти на своите партньори-производители, както и маркетиране на аутсорсвани продукти на различни фармацевтични производители. В сътрудничество с тях отделът провежда цялостния маркетинг, необходим за успешното налагане на съответните брандове и реализиране на поставените цели. Това включва анализ на пазара, създаването на печеливша стратегия и нейното реализиране.

Успешната дейност в България се осъществява от професионалната работа на екипа от висококвалифицирани специалисти в областта на етичния и ОТС маркетинг и опитните медицински и ОТС търговски представители, покриващи територията на цялата страна и съответните целеви групи. Eкипът на Отдел Ексклузивен Бизнес се състои от продуктови мениджъри, ръководител медицински представители, национален мениджър продажби, ръководител екип и мениджър продажби на екип Омега (Perrigo), мениджър екип Accord, медицински съветник, анализатор продажби, мениджър регулаторни дейности и локално лице по лекарствена безопасност, мениджър логистика и медицинските и ОТС търговски представители. Цялостният процес на работа се съгласува и ръководи от Директор Ексклузивен бизнес.

Дистрибуцията на продуктите, промотирането на търговските условия и мърчъндайзингът се осъществява с активната подкрепа на екипа на регионалните мениджъри продажби на ФЬОНИКС Фарма.