Сертификация ИАСУТД

Съвместният проект на отделите Счетоводство и ИТ завърши с успешна сертификация на ФЬОНИКС Фарма ЕООД като ползвател на Интегрирана Автоматизирана Система за Управление на Търговската Дейност (ИАСУТД), в съответствие с изискванията на Наредба – Н 18 на Министерство на финансите.

Сертификационният процес от страна на Български Институт по Метрология и Национална Агенция по Приходите продължи няколко месеца.

Чрез ИАСУТД осигуряваме директна свързаност и отчитане на нашата система за управление на бизнеса към НАП, посредством данъчен терминал, разработен от партньорите ни от Ай Би Ес България ЕООД.

ФЬОНИКС Фарма ЕООД отговаря напълно на изискванията на Наредба – Н 18, без съществена промяна на бизнес процесите ни.

Бихме искали да подчертаем, че само големи частни корпорации имат право да бъдат ползвател на ИАСУТД (Метро, Била, Кока Кола и др.).

Благодарим на отделите Финанси и ИТ за професионализма в работата!