Сертификат ISO 9001:2015 за склада на ФЬОНИКС Фарма на Ботевградско шосе

Като израз на нашия професионализъм и стремеж към предоставянето на висококачествени услуги, сме горди и щастливи да съобщим, че най-новият ни офис и логистичен център на Ботевградско шосе вече разполага със сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015.

Това е най-широко разпространеният международен стандарт, който предоставя рамка и съвкупност от принципи, осигуряващи общоприет подход към управлението на дадена организация. Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите.

ISO 9001:2015 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейността, която извършва.

Ползите, които носи акредитираната сертификация по ISO 9001:2015 за нашата компания са:

  • Повишаване на удовлетвореността, лоялността и доверието на нашите партньори;
  • Осигуряване на непрекъсната доставка на услуги и продукти, отговарящи на съответните изисквания;
  • Повишаване имиджа на компанията ни пред нашите клиенти и партньори;
  • Успешно управление на рисковете и възможностите.

С тази стъпка напред и високопрофесионалната работа на нашите колеги, ФЬОНИКС Фарма затвърждава своите позиции на интегриран доставчик на здравни услуги и предпочитан и надежден бизнес партньор.