Промените в устава на БФС влизат в сила от днес

Промените в устава на Българския фармацевтичен съюз влизат в сила от днес, след като в Държавен вестник беше обнародван Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите приет в последното за сезона заседание на парламента.

Главните изменения в закона, които бяха предмет на спорове между управляващите и опозицията, бяха промените в представителността на общите събрания и конгресите на БФС. От БСП настояваха да няма промяна и да остане бройката един делегат на десет души, докато от МС бяха предложили един делегат да се излъчва на 20 души. В крайна сметка беше прието компромисното предложени на д-р Даниела Дариткова един делегат да се излъчва на всеки 15 души членове.

Парламентът прие общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове. По предложение на д-р Дариткова отпадна и предложението на МЗ решенията на органите на БФС на национално равнище са задължителни за регионалните колегии и за членовете на БФС.

Със закона се дават се допълнителни правомощия на контролната комисия към БФС, която ще контролира законосъобразността и съответствието с устава на взетите от управителния съвет на БФС решения и тяхното изпълнение; ще контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия и ще свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова. При констатирани нарушения на решенията на органите на национално равнище на БФС контролната комисия ще свиква извънредно заседание на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия в 30-дневен срок от получаването на решението на контролната комисия на БФС.

В срок до два месеца от днес, Регионалните фармацевтични колегии на БФС трябва да проведат избор на делегати за общо събрание на колегията. До четири месеца пък трябва да се проведат общите събрания, които да излъчат делегати за следващото редовно заседание на конгрес на БФС.

Източник и снимка: 13.08.2019, zdrave.net

Линк към новината тук
ФЬОНИКС Фарма не се ангажира с цитираните мнения и коментари!