Приеха със скандал промените в закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Здравната комисия на НС прие със скандал на първо четене промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите на днешното си заседание. Въпреки че промените бяха приети с 10 „за“, един „против“ и шест „въздържали се“ депутатите бяха категорични, че измененията не могат да бъдат приети окончателно в този си вид и без да е постигнат консенсус в съсловието.

Измененията предвиждат прецизиране квотата на представителство съобразно увеличения брой членове на БФС при формирането на състава за Конгреса на Българския фармацевтичен съюз (БФС). В пряка връзка със съставянето на персоналния състав на Конгреса са и измененията относно предвиждане на участие в работата на Конгреса на членовете на централните органи на управление, които имат право на глас, ако са избрани по съответния ред от Регионалната фармацевтична колегия (РФК) на БФС за представители.

Минималният брой делегати трябва да е половината от общия брой на всички членове на БФС според списъчния състав по националния електронен регистър. При липса на избрани поне половината според нормата на представителство делегати от регионалните колегии се дава възможност за провеждане на общи събрания за избор на представители от РФК, като конгресът се отлага с три месеца.

С промените се внася и яснота в отношенията на централните органи на БФС и органите на РФК на БФС при пълно запазване на самостоятелната правосубектност на РФК на БФС. Предложението внася яснота относно задължителния характер на решенията на органите на централно равнище за организацията и функцията на Контролната комисия на БФС да следи за спазването им. При нарушение Контролната комисия на БФС се обръща към контролната комисия на съответната РФК със задължение за последната при констатирани нарушения да свика общо събрание на колегията, което запазва принципа на децентрализация на съсловната организация. Има изключение само в случай че контролната комисия на РФК не свика общо събрание, като отново крайното решение е на органите на регионално равнище.

Измененията бяха представени от зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков и получиха пълна подкрепа от председателя на БФС проф. Илко Гетов. Категорично против тях обаче се обявиха председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов и маг.-фармацевт Аделина Любенова.

„Искам да изразя притеснението си от предложените промени като е видно от всички текстове, че духа на закона се променя. Променя се от децентрализираност към централизираност и авторитарност. На практика от пет човека ще зависи съдбата на всички магистър-фармацевти и се обезсмисля ролята на РФК. Най-притеснително е, че решенията на централните органи не могат да бъдат обжалвани никъде“, каза Костов.

„От името на инициативен комитет, който е подкрепен от 1840 маг.-фармацевти, не подкрепям измененията в закона. Изказвам се като зам.-председател на тази организация в първите шест години от нейното учредяване. Не трябва да се променя този закон три месеца преди изтичането на мандата на това ръководство“, каза Любенова.

„Прави изключително лошо впечатление, че половината от всички РФК са категорично против промените. Има дадени драстични примери за нарушаване на представителността. Аз лично мога да кажа, че критериите за представителност, които са дадени тук, са неприемливи за по-малки организации. Такава представителност кастрира организацията и я дава в ръцете на определен кръг хора“, каза депутатът от БСП проф. Георги Михайлов.

Народният представител от ГЕРБ доц. Лъчезар Иванов също попита какво налага промените три месеца преди избора на новото ръководство и защо се бърза толкова след като се вижда, че съсловната организация не е единна. „Този законопроект е приет от Министерски съвет, аз не мога да бламирам правителството, но ако на второ четене по него не е постигнат консенсус, аз ще бъда с изключителни резерви. Така не се гради съсловна организация“, каза той.

Пред Zdrave.net зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков каза, че новите текстове наистина ще улеснят работата на съсловната организация. „Министерството на здравеопазването имаше много дълъг диалог с БФС и ръководството на съюза успя да ни убеди, че промените са нужни. Членовете на БФС вече са 6500 души, което означава, че при сегашните текстове делегатите са 650 човека. Затова е съвсем нормално да има по един делегат на 20 души, а не на 10. Приемам възраженията срещу промените като вътрешна опозиция на сегашното ръководство с оглед овладяването на властови позиции в съсловната организация“, каза д-р Пенков.

Източник и снимка: 13.06.2019, zdrave.net
Линк към новината тук
ФЬОНИКС Фарма не се ангажира с цитираните мнения и коментари!