Преддистрибуция

Като специалист в областта на здравеопазването, ФЬОНИКС Фарма предлага широк набор от логистични услуги, отговарящи на изискванията на клиентите ни в областта на Преддистрибуция и търговия на едро на българския фармацевтичен пазар.

Преддистрибуция е част от веригата на доставки, включващ производство – преддистрибуция – дистрибуция – аптеки, болници, доктори – пациент. ФЬОНИКС Фарма, като интегриран доставчик на услуги, предлага съобразени с нуждите на клиента индивидуални логистични решения и услуги, които да улеснят неговия бизнес. Наши партньори са производители и дистрибутори на лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи, козметика и хранителни добавки.

Фармацевтичният логистичен център на ФЬОНИКС Фарма за 3PL и 4PL решения е разположен в град София, ул. Околовръстен път 454А. Лицензиран е от Изпълнителната агенция по лекарстваРегионалния център по здравеопазване и Агенцията по безопасност на храните и отговаря на националните и европейски изисквания за Добра дистрибуторска практика( GDP) и Добра производствена практика (GMP), което е гаранция за качествено и професионално обслужване.

УСЛУГИ

Преддистрибуция

Производителят е собственик на продукта, а ние сме доставчик на услуги. Основните услуги включват приемане, складиране, изпращане и обратна логистика.
Услуги
Добавена стойност
Логистика
Услуги
Преддистрибуция---Услуги

Системата за Управление на качеството е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015  и притежаваме както и сертификат TAPA FSR 2020

В Преддистрибуция различаваме основни логистични услуги и услуги с добавена стойност, които предоставяме на нашите клиенти.

  • Консултантски услуги свързани с изграждане и лицензиране на съответния склад;
  • Логистични услуги по приемане на стоките;
  • Съхранение на продукти при температурен режим 15-25°c и/или 2-8°c, съобразно ДДП и изискванията на производителя;
  • Изпълнение на поръчки;
  • Контрол на партидите и сроковете на годност;
  • Инвентаризация – ежедневна, месечна и годишна;
  • Транспорт със собствена мрежа и 100% национално покритие при температурен режим;
  • Унищожаване.
Добавена стойност
Логистика