PHOENIX отчита подобрен резултат

  • Увеличение с 5% на общия оперативен резултат и печалба за първото полугодие
  • Стартиране на нова ексклузивна аптечна марка LIVSANE

Манхайм, 27 септември 2017 г

Групата PHOENIX постигна допълнителен растеж през първите шест месеца на финансовата година 2017/18 (февруари до юли 2017 г.). Общият оперативен резултат се е увеличил до 15,3 милиарда евро, което е с 4,7% повече в сравнение със същия период на предходната година. Коригирано с ефекта на промяна във валутните курсове, увеличението възлиза на 5,3%. Приходите на групата са нараснали с 3,4% (коригирано от ефекта на променя във валутните курсове 3,8%), като достигат 12,3 милиарда евро. Интегрираният доставчик на здравни услуги регистрира увеличение на продажбите на пазарите в Северна и Източна Европа, както и в Холандия в резултат на придобиването на Mediq Apotheken Nederland B.V. през 2016 г.

През първите шест месеца компанията увеличи общия си доход с 6.9% до 1.3 милиарда евро. Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизации (EBITDA) нараства с 10,3 милиона евро до 212,2 милиона евро – увеличение от 5,1%. Печалбата след облагането с данъци нараства с 5,3% до 88,7 милиона евро.

Финансовият резултат показва стабилно развитие и достига 22,1 милиона евро. Към 31 юли 2017 г. собственият капитал възлиза на 2,75 милиарда евро – малко под стойността от предходната година, а именно – 2,82 милиарда евро в следствие на намаляване на капитала от страна на акционерите. Квотата на собствения капитал достигна 32.0%.

PHOENIX пуска ексклузивна марка за аптеки

През юли 2017 г. компанията представи за първи път продуктова марка за всички аптеки в Европа: LIVSANE. След стартирането на LIVSANE продуктите за здравеопазване постепенно ще станат достъпни в десет европейски страни. Този асортимент е предназначен за независимите аптеки участници във PHOENIX Pharmacy Cooperation Program, както и за всички аптеки, които са клиенти на PHOENIX. PHOENIX ще позиционира продукти от марката LIVSANE и в собствените си аптеки BENU, които към момента са около 1200 в цяла Европа.

Положителна прогноза за финансовата година 2017/18

„За 2017/18 очакваме ръстът ни да надхвърли този на европейските фармацевтични пазари“, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на групата PHOENIX, след публикуването на данните за полугодието. Компанията има за цел да създаде още по-силна пазарна позиция в Европа чрез органичен растеж и целенасочени придобивания. „Предвиждаме ръст на приходите в почти всички страни, в които оперираме“, заяви Виндхолц.

Ключови показатели на групата PHOENIX

 2016/17 в млн. евро
1-
во полугодие
2017/18 в млн.евро
1-во полугодие
Общ оперативен резултат (1)14,648.915,338.3
Приходи от продажби11,897.212,297.2
Общ доход (2)1,220.81,305.3
EBITDA201.9212.2
EBIT143.3146.6
Коригирана печалба след данъци84.288.7
Собствен капитал2,817.32,849.8
Квота на собствения капитал (в%)33.132.0
Нетен дълг (3)1,653.81,636.0

(Дата на баланса 31.07.2017)

1 Общ оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

² Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

3 Към отчетните дати 31.07.2016 г. и 31.07.2017 г.