PHOENIX Green

PHOENIX Green - Програмата за устойчиво развитие на ФЬОНИКС Фарма

PHOENIX Green се фокусира върху пет основни направления: ограничаване на вредното въздействие върху климата; управление и оптимално потребление на ресурсите; разнообразие, справедливост и приобщаване; ангажирани служители и отговорни и етични доставки.
Следвайки философията на групата ФЬОНИКС и изпълнявайки нашата мисия да доставяме здраве всеки ден, ние от ФЬОНИКС Фарма предприехме смели и отговорни стъпки в посока на корпоративната ни отговорност. С PHOENIX Green ще подкрепим все по-засилващата се нужда от предприемането на конкретни мерки за опазване на околната среда. Това ще ни даде и допълнителна възможност да отговорим на очакванията, които нашите клиенти, бизнес партньори и не на последно място, нашите колеги и екипи, отправят към нас.

Като първа и много важна стъпка в създаването на устойчиви бизнес практики бе стартът на подновяването на служебния ни автопарк. Целта ни е да заменим всички ФЬОНИКС автомобили с хибридни модели и по този начин максимално да ограничим вредните емисии от ежедневната ни работа. Това е един много амбициозен и отговорен проект, за който ще разкажем през следващите месеци и е само началото на нашата трансформация..

В края на 2021 година стартирахме работа само с електронни документи и поетапно започнахме да преустановяваме издаването на документи на хартиен носител. Този преход приключи в началото на 2022 година и към днешна дата всички счетоводни документи, които ФЬОНИКС Фарма издава, са само в електронен вариант. Това е нашата следваща стъпка в намаляването на екологичния отпечатък на компанията, но и стремеж към по-голяма социална отговорност и в това направление.

Предстоят ни още стъпки в посока, гарантираща растежа и развитието ни като компания, но и действия, които носят стойност не само за нас, но и за обществото и средата, в които живеем и работим.

Доклади за устойчивост

Нашата цел: До 2030 г. да станем CO2 неутрални в нашата собствена бизнес област.

Групата ФЬОНИКС публикува своите доклади за устойчиво развитие на годишна база.  Докладите включат ключови показатели за изпълнение от всички дружества и техните местни филиали.

В доклада са изложени конкретни показатели, които са от значение за фармацевтичната дистрибуция.