PHOENIX Green – програмата за устойчиво развитие на ФЬОНИКС Фарма

През 2021 година, водена от своята мисия да допринася за здравето и благополучието на хората, Група ФЬОНИКС стартира своята програма за устойчиво развитие. Тя се фокусира върху 5 основни направления: ограничаване на вредното въздействие върху климата; управление и оптимално потребление на ресурсите; разнообразие, справедливост и приобщаване; ангажирани служители и отговорни и етични доставки.

Следвайки идеологията на Група ФЬОНИКС и изпълнявайки нашата мисия да доставяме здраве всеки ден, ние от ФЬОНИКС Фарма предприехме смели и отговорни стъпки в посока на корпоративната ни отговорност и стартирахме PHOENIX Green. Така ние ще подкрепим все по-засилващата се нужда от предприемането на конкретни мерки за опазване на околната среда. Това ще ни даде и допълнителна възможност да отговорим на очакванията, които нашите клиенти, бизнес партньори и не на последно място, нашите служители, отправят към нас.

Като първа и много важна стъпка в създаването на устойчиви бизнес практики бе стартът на подновяването на служебния ни автопарк. Целта ни е да заменим всички ФЬОНИКС автомобили с хибридни модели и по този начин максимално да ограничим вредните емисии от ежедневната ни работа. Това е един много амбициозен и отговорен проект, за който ще разкажем през следващите месеци и е само началото на нашата трансформация.

В края на 2021 година стартирахме работа само с електронни документи и поетапно започнахме да преустановяваме издаването на документи на хартиен носител. Този преход приключи в началото на 2022 година и към днешна дата всички счетоводни документи, които ФЬОНИКС Фарма издава, са само в електронен вариант. Това е нашата следваща стъпка в намаляването на екологичния отпадък на компанията, но и стремеж към по-голяма социална отговорност и в това направление.

Най-новата инициатива, част от PHOENIX Green, ще стане факт в началото на месец май 2022 година. Тогава нашето специализирано списание за фармацевти ФЬОНИКС Промо ще стане изцяло дигитално. И така, след 178 броя и над 400 000 отпечатани хартиени списания, ФЬОНИКС Промо ще стане част от електронните ни библиотеки. В началото на месец май, нашите клиенти и партньори ще могат да се запознаят с новата му визия, а в следващите издания ще имат достъп и до много интересни теми, интервюта и статии.

Дигитализацията му е не само част от посоката ни за устойчиво развитие, но и резултат от първата анкета в панела за експертни проучвания Фарма Експерт, където повечето фармацевти дадоха своята положителна оценка на възможността да четат от десктоп или мобилно устройство нашето списание.

С тази крачка, това става и второто издание, след вътрешното ни списание „Ние от ФЬОНИКС“, което преминава в изцяло дигитален формат.

Предстоят ни още стъпки в посока, гарантираща растежа и развитието ни като компания, но и действия, които носят стойност не само за нас, но и за обществото и средата, в които живеем и работим.