ФармаС (PharmaS) е компания за производство и търговия с фармацевтични продукти. Основана е в края на 2008 г. и е изцяло притежавана от успешния хърватски предприемач Лука Раич.

PharmaS

ФармаС произвежда и разпространява висококачествени фармацевтични продукти, генерични лекарства с рецепта, както и разнообразие от OTC продукти, хранителни добавки, медицински изделия и др. Компанията е фокусирана в Югоизточна Европа и в момента оперира в шест страни от региона – Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Албания, България, както и Швейцария, с намерение да се разширява към други пазари извън региона.
ФармаС притежава два модерни фармацевтични завода в Хърватия и Сърбия, всеки с капацитет от повече от 40 милиона опаковки и 300 милиона капсули годишно. Производството, складирането и разпространението на произвежданите продукти се извършва под строг контрол, в съответствие с добрите производствени практики и европейски стандарти във фармацевтичната индустрия. Фирмата разполага с надежден опит в областта на разработването на фармацевтични продукти, тяхната регистрация, производство и дистрибуция.