Нова система ни пази от фалшифицираните лекарства

Фалшифицираните лекарства представляват сериозен риск в световен мащаб. За да предотврати навлизането и разпространението на фалшифицирани лекарства в законната дистрибуторска верига, Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) работи усилено за внедряване на система, чрез която ще може да се проверява дали лекарствените продукти са автентични.

Системата идва в отговор на изискванията на Директивата на ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и се очаква да заработи през февруари 2019 г. „По този европейски проект работят всички участници в производството и разпространението на лекарствата, като главната цел на системата е да гарантира безопасността на пациентите.“, коментира Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ.

Как ще работи новата система?
„Всеки производител ще поставя уникален код върху всяка опаковка от произведеното лекарство. Тези кодове се въвеждат в единна европейска информационна система. Кодът на всяка опаковка ще се верифицира от фармацевта в аптеката преди да отпусне лекарството на пациента. По този начин ще се гарантира, че медикаментът, който стига до пациента, е автентичен.

Новата система ще предотврати разпространението на фалшифицирани лекарства в аптечната мрежа. В България тестовете на системата ще започнат в началото на 2018 г.”, обяснява Паунова.

Какво е фалшиво лекарство?
Счита се, че в Европейския съюз между 1% и 4% от лекарствата са фалшиви. Фалшивите медикаменти могат да бъдат различни видове: при някои има проблем в състава на лекарството (подменена активна съставка, неправилно количество или липса на активно вещество). В други случаи се касае за нередности в опаковката (като нарушена цялост) или нередности в информацията за пациента (листовка, която не е на български език, например).

Как да се предпазят пациентите от фалшифицирани лекарства?
Най-важното, което трябва да знаят пациентите е, че лекарствените продукти, които се отпускат по лекарско предписание, могат да се продават само в аптека и от магистър-фармацевт. Продаването на медикаменти по лекарско предписание в интернет е незаконно и такива препарати не бива да се купуват онлайн. За да е сигурен в автентичността на закупения лекарствен продукт, пациентът може да следва няколко препоръки. Повечето лекарства може да се продават в различни форми и дозировка. Пациентът трябва да се увери се, че лекарството, което взима, е наистина това, което му е било предписано.

При купуване на лекарство, още в аптеката е добре да се разгледат външната опаковка, блистерът и листовката за пациента. Информацията трябва да е на български език. Ако вместо това стои подробна информация на чужд език, трябва да бъде сигнализиран фармацевтът, или пък да се подаде сигнал до ИАЛ. Може също така да се направи сравнение между описаното в листовката съдържание и реално наличното в опаковката на закупения медикамент. При несъответствие отново трябва да подадем сигнал до ИАЛ, на e-mail bda@bda.bg или на адрес: БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8.

Всяко лекарство е маркирано с партиден номер и срок на годност. Те са изписани на външната опаковка, както и върху блистера. Добре е номерата да се сверят.

В листовката за пациента трябва да е описано какво съдържа кутията (например колко на брой блистера, с колко таблетки).

Източник: 24.10.2017, zdrave.net

ФЬОНИКС Фарма не се ангажира с цитираните мнения и коментари!