Нов склад за пред-дистрибуция на ФЬОНИКС Фарма

Новият склад за пред-дистрибуция на ФЬОНИКС Фарма отвори врати!

Фармацевтичният дистрибутор и доставчик на здравни услуги ФЬОНИКС Фарма инвестира в разрастването на своята складова площ и вече разполага с нов и модерен склад за пред-дистрибуция. През януари 2019 г. беше сключен договор за строеж на високо стелажен палетен склад. Неговата площ от над 2500 м² е с релевантно логистично местоположение на Околовръстен път на град София, в близост до с. Кривина. Сградата отговаря на всички критерии на групата PHOENIX и е на модерно европейско ниво. Складът получи своите разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти и с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Новооткритият склад включва:

  • над 2500 м² складова площ с температурен режим от + 15°С до + 25°С;
  • 4500 палето-места с потенциал за разширяване;
  • стелажна система на 6 нива;
  • камера 600 м³, с капацитет над 150 палето-места при температурен режим + 2°С до + 8°С;
  • GMP (Good Manufacturing Practice) пространство за преопаковане и преетикетиране;
  • помещение за клинични проучвания;
  • боравене с VNA (Very Narrow Aisle) машини.\

Складът за пред-дистрибуция е оборудван с нова складова система – WMS (Warehouse Management System) за автоматично управление на складови операции във всички процеси. Основната цел на WMS е да контролира движението и складирането на продукти и материали в склада.

Складът разполага с 4 смесени рампи за товарене, които дават възможности за използването им от камион, микробус и лекотоварен ван.

С началото на експлоатация на склада за пред-дистрибуция ще бъде осигурен достатъчно потенциал за HCL (Healthcare Logistics) за съхранение на стоки и за покриване на местните нужди от пред-дистрибуция. С новия си склад ФЬОНИКС Фарма ще навлезе в нов етап от развитието си на най-добрия интегриран доставчик на здравни услуги в България.

Екипът на ФЬОНИКС Фарма