Нов модул за управление на кредитни лимити

ФЬОНИКС Фарма успя да надгради текущия си софтуер за управление на кредитни лимити, с което постигнахме оптимизиране на поръчките на нашите клиенти, максимална бързина и ефективност при обработване на заявките.

При създаване на поръчка от клиент, ако тя не покрива някой от зададените параметри, тя може да бъде блокирана чрез използването на модула за Управление на кредитни лимити и да бъде изпълнена след премахването на блокирането.

С въвеждане на този модул в процеса на поръчки успяхме да намалим времето за обработване на поръчките, постигнахме по-добро планиране на маршрутите на куриерите и намалихме загубите от върнати поръчки.