Николай Колев с прогноза за развитието на фармацевтичния бизнес през 2023 година

За поредна година бяхме потърсени за мнение от едно от най-успешните специални издания на Мениджър, „Първите в бизнеса“ 2022: Поглед отвътре за бъдещето на фармацевтични сектор.

На въпроса „Какви са вашите прогнози за развитието на фармацевтичния бизнес през 2023 година?“ отговори Николай Колев, управляващ директор и председател на Управителния съвет на ФЬОНИКС Фарма България и компаниите „Фармексим“ и „Хелп Нет“ в Румъния.

Николай Колев
управляващ директор и председател на УС на ФЬОНИКС Фарма България и компаниите Фармексим и Хелп Нет в Румъния

В последните години на пандемия фармацевтичната индустрия бе поставена през немалко предизвикателства, като към момента наблюдаваме стабилно възстановяване на пазара. Прогнозата е, че навлизането на нови, иновативни лекарствени продукти, постковид възстановяването на някой категории лекарства и повишаването на цените на продуктите за здраве, които не се регулират вероятно ще генерират стабилен ръст на фармацевтични пазар от 8-9%.

Относно очакванията за представянето на бранша от значение са някои важни тенденции, които ще оказват влияние върху пазара и сектора. Дигитализацията и въвеждането на електронно здравеопазване – електронен протокол, електронна рецепта, електронно здравно досие и електронен портал ще навлизат все по-значително в живота на пациентите. Дигиталната търговия заема все по-голям дял в сегмента на лекарствата без лекарско предписание и продуктите за здравна грижа.

Повишаването на разходите в логистичната верига на снабдяването с лекарства неминуемо ще окаже влияние върху развитието на сектора, както и нарушаването във веригата на доставки при производството и снабдяването. На местно ниво не бива да пропускаме и тенденцията за продължаване на консолидацията на аптеките в страната.

Като интегриран доставчик на здравни услуги ние от ФЬОНИКС Фарма ще продължим да изпълняваме своята мисия да доставяме здраве. В ролята си на иновативна компания паралелно с дистрибуцията ние инвестираме в създаването и развитието на множество допълнителни услуги с добавена стойност, до които да дадем достъп на българските пациенти и нашите клиенти – аптеките. Част от тези услуги са нашият здравен софтуер „Аптека Експерт“, контакт-центърът за обслужване на клиенти, преддистрибуцията – услуга към партньорите ни за съхранение на лекарствени продукти, и ексклузивният ни бизнес, който представя над 250 ексклузивни продукта на българския пазар.

Благодарим на екипа на Мениджър за доверието в нашето експертно мнение.

Материалът е поместен в специалното издание на Мениджър – „Първите в бизнеса“ 2022 и можете да го прочетете онлайн както и в печатното издание „Първите в бизнеса“ 2022.