Коронавирус и нашата обща отговорност

Уважаеми фармацевти и партньори на ФЬОНИКС Фарма,

Световното разпространение на коронавируса засяга всички компании и индустрии, а
участниците в сектора за здравеопазването са изправени пред екстремни
предизвикателства.

Кризисната ситуация изисква бързи и трудни решения, като всички заинтересовани страни
трябва да работят заедно, ефективно и структурирано, за да гарантират снабдяването с
лекарства на населението на България.

Поради тази причина, ние от ФЬОНИКС предприехме следния пакет от мерки, с цел
гарантиране на непрекъсваемостта на доставките на лекарства на населението:

 • Осигуряване на доставките: Незабавно сме предприели мерки да осигурим
  допълнителен човешки ресурс за обработването на поръчките на аптеките и
  болниците, при стриктно спазване и прилагане на засилени противоепидемични
  мерки, в това число фокус върху опазването на здравето на нашите служители като
  първостепенна грижа и като гаранция за опазването на здравето на Вашите
  служители и на пациентите.
 • Малки поръчки: Бихме искали да Ви помолим, в периода на извънредно положение,
  да се въздържате от извършване на малки поръчки. По този начин бихте спомогнали
  за облекчаване на цялата верига на доставка и по-бързото получаване на Вашата
  поръчка в аптеката.
 • Закъснения в доставките: Поради силно нарасналото търсене и множество други
  предизвикателства, и въпреки всички предприети мерки, в последните дни имаше
  забавяне на доставките. Ако ситуацията не се нормализира, закъснения може да се
  очакват и в следващите няколко дни/седмици. Правим всичко възможно, за да
  получите Вашите лекарствени продукти възможно най-бързо, като временно няма да
  можем да Ви информираме подробно за всяко забавяне.
 • Контакт център: Поради ограничените ресурси, които са обективно следствие на
  стриктното спазване от наша страна на противоепидемичните марки, Ви молим да
  намалите обажданията си до минимум и да се концентрирате върху най-важните
  проблеми и въпроси.
 • Рекламации: Поради горепосочените причини може да се очаква забавяне в
  обработването на Вашите рекламации. Благодарим за Вашето разбиране и търпение.
 • Вани: Настоятелно Ви молим да освобождавате и връщате нашите транспортни вани
  възможно най-бързо, за да не се затрудняват и забавят допълнително доставките.
 • Промяна на маршрути на доставка в някои градове: Поради изключително високия
  брой заявки в някои големи градове, се наложиха промени в маршрутите на
  доставка. Информацията за промените е налична на нашия сайт за поръчки:
  https://b2b.phoenixpharma.bg/

Надяваме се, че с взетите от нас мерки и най-вече с Вашата подкрепа, ще можем да
продължим заедно да осигурим доставките на лекарства на населението в цялата страна.

Благодарим Ви!