Какви мерки взима ФЬОНИКС Фарма в създалата се кризисна ситуация

Уважаеми партньори,

Разпространението на Covid-19 в страната и въведеното извънредно положение със Заповед на МЗ от 13.03.20 налагат незабавни действия от всички компании с цел подпомагане и справяне със ситуацията.

Ръководството на ФЬОНИКС Фарма ЕООД приема изключително сериозно създалата се ситуация и искаме да Ви уверим, че предприемаме всички възможни мерки с цел осигуряване на здравето и безопасността на нашите служители и партньори, както и подсигуряване на бизнес процесите в компанията.  Част от мерките, които вече сме предприели са:

  • Проактивна информация до служителите ни и насоки за предпазване от вируса;
  • Осигуряване на предпазни средства за служителите ни (дезинфектанти, ръкавици, маски и др.);
  • Забрана на всички служебни пътувания извън територията на страната;
  • Максимално ограничаване на служебните пътувания и работни срещи в страната;
  • Ограничаване на посещенията на външни лица на територията на ФЬОНИКС Фарма ЕООД;
  • Разработване на планове за непрекъсваемост на бизнеса в зависимост от развитието на ситуацията.

Убедени сме, че всички заедно с постоянство, дисциплина и ангажираност ще спомогнем за преодоляване на създалата се ситуация и възстановяване на нормалния ни ритъм на живот.

При настъпили промени ще Ви държим своевременно информирани.

Бъдете здрави!

С уважение,
Екипът на ФЬОНИКС Фарма ЕООД