Заместник Ръководител склад

Заместник Ръководител склад

Ние сме ФЬОНИКС Фарма, част от фармацевтичния концерн PHOENIX Group – водещ международен интегриран доставчик на фармацевтични продукти и услуги. Доставяме здраве в 29 държави в Европа.

Вярваме, че в основата на успеха ни са нашите служители и заедно с техните постижения, градим успешното развитие на цялата компания.

Настоящото ни търсене е за Заместник Ръководител склад в складовата ни база в гр. София

Отговорности на позицията

 • Контролира процесите по приемане на стока, изпълнение и навременното експедиране на поръчки по действащите маршрути;
 • Контролира спазването на фармацевтичния порядък, чистотата и хигиената в склада;
 • Води документацията на склада;
 • Контролира правилното позициониране на стоката в склада;
 • Организира извършването на инвентаризации в склада;
 • Контролира оптималната работа в склада и съблюдава основните показатели на склада;
 • Отговаря за изправността на автоматизацията в склада;
 • Планира и администрира месечните работни графици;
 • Осигурява успешната координация между отдели Склад и Транспорт;
 • Изготвя ежедневни и седмични репорти. 

Изисквания към кандидатите

 • Висше образование образователна степен магистър;
 • Минимум 2 години стаж в областта на логистиката във фармацевтичната област;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet);
 • Умения за работа с програмни продукти в областта на склад и логистика;
 • Английски език ниво В1 (работно ниво) по общата Европейска езикова рамка;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Ние предлагаме

Работа в стабилна международна компания

Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти

Обучение, въвеждащо в естеството на работа

Мотивиращо възнаграждение плюс бонуси и ваучери за храна

Допълнително здравно застраховане с дентален пакет

  Формуляр за кандидатстване

  Ако проявявате интерес към нашата компания и отговаряте на посочените изисквания за тази позиция, моля изпратете ни Вашата автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

   Формуляр за кандидатстване

   Ако проявявате интерес към нашата компания и отговаряте на посочените изисквания за тази позиция, моля изпратете ни Вашата автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.