Специалист администриране на персонала

Специалист администриране на персонала

Ние сме ФЬОНИКС Фарма, част от фармацевтичния концерн PHOENIX Group – водещ международен интегриран доставчик на фармацевтични продукти и услуги. Доставяме здраве в 29 държави в Европа.

Вярваме, че в основата на успеха ни са нашите служители и заедно с техните постижения, градим успешното развитие на цялата компания.

Настоящото ни търсене е за Специалист администриране на персонала.

Отговорности на позицията

 • Осъществява цялостна дейност по назначаване, преназначаване и прекратяване на служителите съгласно изискванията и сроковете на нормативната база;
 • Изготвя периодични справки, свързани с движението и администрирането на персонала;
 • Издава служебни бележки и други документи, свързани с трудовия и осигурителния стаж на служителите в съответствие с трудовото законодателство;
 • Поддържа и съхранява трудовите досиета на служителите в компанията;
 • Проследява и координира документи за различни видове отсъствия;
 • Осъществява ефективна комуникация със служителите и консултира мениджърите на компанията във връзка с казуси, свързани с трудово-правните отношения;
 • Участва в проверки, касаещи естеството на работа, назначени от външни институции (НОИ, НАП, Главна инспекция по труда);
 • Участва във вътрешни проекти свързани с подобряване на ангажираността и мотивацията на служителите.

Изисквания към кандидатите

 • Завършено висше образование;
 • Минимум 3 години опит в сферата на администриране на персонала;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office пакет (Excel, Word, Outlook);
 • Отлични комуникативни и аналитични умения, умения за разрешаване на конфликти;
 • Умения за приоритизиране на поставените задачи;
 • Умения за работа самостоятелно и в екип;
 • Инициативност и адаптивност към динамична среда;
 • Добро ниво на владеене на английски език – ще се счита за предимство.

Ние предлагаме

Работа в стабилна международна компания

Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти

Обучение, въвеждащо в естеството на работа

Мотивиращо възнаграждение плюс бонуси и ваучери за храна

Допълнително здравно застраховане с дентален пакет

  Формуляр за кандидатстване

  Ако проявявате интерес към нашата компания и отговаряте на посочените изисквания за тази позиция, моля изпратете ни Вашата автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

   Формуляр за кандидатстване

   Ако проявявате интерес към нашата компания и отговаряте на посочените изисквания за тази позиция, моля изпратете ни Вашата автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.