Експерт, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Експерт, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Ние сме ФЬОНИКС Фарма, част от фармацевтичния концерн PHOENIX Group – водещ международен интегриран доставчик на фармацевтични продукти и услуги. Доставяме здраве в 29 държави в Европа.

Вярваме, че в основата на успеха ни са нашите служители и заедно с техните постижения, градим успешното развитие на цялата компания.

Настоящото ни търсене е за Експерт, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Отговорности на позицията

 • Организира дейностите по здраве и безопасност и опазване на околната среда в компанията в съответствие с нормативните изисквания;
 • Контролира изпълнението на правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда и пожарна безопасност на всички работни площадки на компанията.
 • Разработва и съдейства за внедряването на процедури и инструкции по ЗБУТ и опазване на околната среда;
 • Организира и участва в провеждането на инструктажи и обучения по безопасност на труда в организацията.
 • Съставя и води необходимата документация в изпълнение на задълженията си по здраве и безопасност и опазване на околната среда;
 • Отговаря за поддържането и функционирането на приетите в областта на екологията и ЗБУТ стандарти, както и за поетите по тях ангажименти;
 • Работи по проекти, свързани с опазване на околната среда и ESG;
 • Следи за правилното събиране, съхранение и управлението на отпадъците – производствени и опасни такива, както и за документацията, свързана с това;
 • Сътрудничи и взаимодейства активно със СТМ и организира работата на КУТ;
 • Взаимодейства с регионалните, областните и централни органи на ГИТ/РИТ, РЗИ, РИОСВ, ПАБЗН и други институции, засягащи дейността му.

Изисквания към кандидатите

 • Висше техническо образование степен „Бакалавър“/“Магистър“.
 • Минимум 2 години стаж в областта на ЗБУТ и опазване на околната среда.
 • Английски език ниво В2 по общата Европейска езикова рамка.
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet, софтуер за складови наличности и др.). 
 • Шофьорска книжка, кат. В
 • За успешното изпълнение на позицията са необходими:
 • Постоянство и последователност в постигането на резултати. Прецизност, аналитично мислене и детайлност.
 • Познава законодателството в областта на ЗБУТ.
 • Познава законодателството в областта на екологията.
 • Препоръчително е познаването на изискванията на Добра дистрибуторска практика (GDP), Добра Производствена практика (GMP) и на приложимите законови и нормативни изисквания за дейността по търговия на едро с лекарства;
 • Отлични умения за организация, приоритизиране и планиране. Инициативност;
 • Умения за самостоятелно вземане на решение и решаване на проблеми.

Ние предлагаме

Работа в стабилна международна компания

Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти

Обучение, въвеждащо в естеството на работа

Мотивиращо възнаграждение плюс бонуси и ваучери за храна

Допълнително здравно застраховане с дентален пакет

  Формуляр за кандидатстване

  Ако проявявате интерес към нашата компания и отговаряте на посочените изисквания за тази позиция, моля изпратете ни Вашата автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

   Формуляр за кандидатстване

   Ако проявявате интерес към нашата компания и отговаряте на посочените изисквания за тази позиция, моля изпратете ни Вашата автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.