Групата PHOENIX публикува своя шести доклад за устойчиво развитие

Манхайм, Германия, 31 юли 2018 г. – Групата PHOENIX, доставчик на здравни услуги, публикува своя доклад за устойчиво развитие за финансовата 2017/18 година. Докладът документира устойчивия ангажимент на компанията в четирите области на отговорност: създаване на стойност за клиентите и фирмите, опазване на околната среда, насърчаване на служителите и ангажираност към обществото.

„Ние сме наясно с влиянието на нашата дейност върху хората и околната среда“, казва Оливър Виндхолц, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE. „Ние носим отговорност за повече от 36 000 служители, образуването на фармацевтични отпадъци, емисиите на въглероден двуокис, които отделяме ежедневно при транспорта на лекарства и за общностите, в които работим. Ето защо нашата цел е да се развиваме устойчиво – във всички направления, през националните граници и по цялата ни верига от стойности.“
През разглежданата година групата PHOENIX работи интензивно в цяла Европа, за да постигне целите си за устойчивост: Стратегическата цел за намаляване на разходите за фармацевтични отпадъци с 10% до 2018/19 г. беше постигната предсрочно. Същевременно компанията е спестила 89 тона фармацевтични отпадъци в сравнение с предходната година, като по този начин запазва ценни природни ресурси. Доставчикът на здравни услуги също постигна напредък при намаляването на заболеваемостта. През разглежданата година процентът на заболеваемостта в цялата група спадна в сравнение с 4,47% през базовата година 2014/15 до 4,05%. PHOENIX разчита на непрекъснато споделяне на най-добрите практики в цяла Европа и управление на професионалното здраве, за да постигне целта си от 1% намаление.

В допълнение към доклада за устойчивостта, групата PHOENIX публикува за първи път брошура за устойчивост, която предоставя кратко и ясно разбиране на отговорността.

Вижте брошурата тук