Групата PHOENIX продължава да расте през първото тримесечие на 2018/19

  • Общият оперативен резултат се е увеличил с 5,3%
  • Нарастване на общия доход в сравнение със същия период на предходната година
  • Приключване на придобиването на сръбските аптеки Goodwill и навлизане на румънския пазар

Манхайм, 26 юни 2018 г. – Групата PHOENIX продължи растежа си през последното тримесечие. През първите три месеца на фискалната година 2018/19 (февруари до април 2018 г.) общите оперативни резултати нараснаха с 5,3% до 8,0 млрд. евро. Тази цифра обхваща както приходите от продажби, така и стойността на обработената стока срещу такси за обслужване. Коригиран с ефекта на промяна във валутните курсове, този ръст възлиза на 6,1%. Приходите на паневропейския доставчик на здравни услуги са се увеличили със 150,3 милиона евро (2,5%) до 6,2 милиарда евро. Изключвайки ефекта на промяна във валутните курсове, този ръст възлиза на 3.2%. По-специално, това развитие е свързано с увеличаване на приходите в Източна Европа и Германия.

Общият доход е нараснал със 7.4 млн. евро в сравнение с първото тримесечие на предходната година до 653.9 млн. евро. На стойност от 92.9 млн. евро печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) спадна малко по-малко от същото тримесечие на предходната година. Това се дължи на извънредните разходи, свързани с програмите за оптимизация. Компанията има стабилна финансова структура за устойчив растеж. Собственият капитал се увеличи от 2,53 млрд. евро за същия период на предходната година до 2,65 млрд. евро, а квотата на собствения капитал нарасна от 29,6% на 31,8%.

Придобиванията укрепват групата PHOENIX
„За 2018/19 като цяло, ние се стремим да разширим още повече нашата пазарна позиция в Европа. Поради органичния ръст и целевите придобивания очакваме приходите ни да надхвърлят този на европейските фармацевтични пазари. Очакваме увеличение на приходите в почти всички страни, в които сме в момента „, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, на представянето на тримесечните данни в Манхайм, Германия.Придобиването на аптечната верига „Goodwill Apoteka“ в Сърбия, което завърши през февруари 2018 г., има важен принос за този растеж. С придобитите аптеки компанията сега управлява над 300 аптеки и е пазарен лидер на сръбския пазар на дребно. Навлизането на румънския пазар засилва водещата позиция на групата PHOENIX в цяла Европа.

През април 2018 г. доставчикът на здравни услуги подписа договор за покупка на румънския фармацевтичен търговец на едро Farmexim S.A. и националната аптечна верига Help Net Farma S.A. До този момент групата PHOENIX не е имала присъствие в Румъния.

Ключови показатели на групата PHOENIX, сравнени със същия период от миналата година

1-во тримесечие на 2017/18 в мил. евро 1-во тримесечие на 2018/19 в мил. евро
Общ оперативен резултат (1) 7,587.4 7,989.2
Приходи от продажби 6,044.0 6,194.3
Общ доход (2) 646.5 653.9
EBITDA 429.3 468.0
EBIT 64.9 59.1
Собствен капитал (3) 2,525.3 2,647.8
Квота на собствения капитал (в %) (3) 29.6 31.8
Нетен дълг (3) 1,898.9 2,016.8

(Дата на баланса 30.04.2018)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
3 Към отчетните дати 30.04.2017 г. и 30.04.2018 г.