Групата ФЬОНИКС върви стабилно през първата половина на финансовата година

  • Споразумение за придобиване на части от бизнес дейностите на McKesson в Европа
  • По-нататъшен ръст на общите оперативни резултати и приходи
  • EBITDA преди еднократни ефекти надвишават показателите от предходната година
  • Нетният дълг е допълнително намален

Манхайм, 23 септември 2021 – Групата ФЬОНИКС продължи стабилното си представяне през първата половина на финансовата 2021/22 година (31 юли 2021 г.). След положителното развитие на бизнеса през предходното тримесечие, пан-европейският доставчик на здравни услуги отново успя да увеличи приходите си с 6.0% (843.7 млн. евро), в сравнение с предходната година до 14.8 млрд. евро. С покачване от 6.6% до 18.9 милиарда евро, общият оперативен резултат също се подобри значително, спрямо същия период на предходната година, който беше повлиян от Covid-19 пандемията. Този ключов показател, който е от значение за фармацевтичната търговия на едро, включва приходите и обема на обработената стока срещу заплащане. След първите шест месеца на текущата финансова година, EBITDA, коригирана след еднократни ефекти, нарасна с 9.3% (29.0 млн. евро) до 341.7 млн. евро.

„Продължаващият ръст на приходите и печалбите подчертава силната позиция на групата ФЬОНИКС в европейския сектор на здравеопазването.“, каза Свен Зайдел, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE. „Това е екипен успех, за който допринесоха колегите от цяла Европа. Също така, той поставя добра основа за предизвикателствата, които предстоят през втората половина на годината.“

Стремеж към разширяване на европейското присъствие

През юли групата ФЬОНИКС обяви, че е постигнала споразумение за придобиване на части от европейската бизнес дейност на McKesson. Договорът на компаниите включва дейностите на McKesson Европа в Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Португалия и Словения, както и европейската централа в Щутгарт и миноритарния дял в съвместното предприятие Brocacef Groep в Нидерландия. Сделката подлежи на регулаторно одобрение и други обичайни процедури за затваряне.

1-ва половина на 2021/22: финансовото състояние се подобрява допълнително

Към отчетната дата 31 юли 2021 собственият капитал на групата ФЬОНИКС се е увеличил с 181.2 млн. евро, в сравнение със същия период на предходната година до 3.1 млрд. евро. В сравнение с първото полугодие на предходната година, нетният дълг е намалял от 2.4 на 2.2 милиарда евро.

Потвърждава се положителната финансова позиция

Групата ФЬОНИКС прогнозира ръст на приходите малко над този на европейските фармацевтични пазари за цялата 2021/22 година. Печалбата преди данъци, коригирана след значителни еднократни ефекти, за 2021/22 се очаква да бъде малко над нивото, наблюдавано през 2020/21 година. Очаква се и леко увеличаване на коефициента на собствения капитал.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

1-во полугодие 2020/21 в млн. евро 1-во полугодие 2021/22 в млн. евро
Общ оперативен резултат1 17,761.9 18,942.9
Приходи от продажби 13,972.5 14,816.2
Общ доход2 1,506.4 1,559.3
EBITDA (преди значителни еднократни ефекти) 312.7 341.7
EBITDA 323.6 308.8
Печалба след данъци (преди значителни еднократни ефекти) 104.2 122.6
Печалба след данъци 113.0 98.5
Собствен капитал3 2,875.8 3,057.0
Квота на собствения капитал (в %)3 30.6 29.4
Нетен дълг 2,391.5 2,156.1


(Дата на баланса 31.07.2021)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

3 Дати на отчитане 31/07/2020 и 31/07/2021

Свързани линкове към публикацията

Отчет за полугодието – февруари/юли 2021