Групата ФЬОНИКС става най-големият дистрибутор на лекарства в Европа

  • ФЬОНИКС поема аптеките от Тио Фарма Холандия, както и аптечните вериги Прокси Фарма в Румъния и FAJN в Чехия.
  • Значителен ръст на проходите и печалбата в сравнение със същия период на предходната година

Манхайм, 16 декември 2019 г. – Групата ФЬОНИКС се превърна в най-големия аптечен оператор в Европа. С придобиването на 20 холандски аптеки Тио Фарма, 17 аптеки Прокси Фарм в Румъния и 10 наскоро добавени FAJN точки на продажба в Чехия, компанията вече управлява над 2700 свои собствени аптеки в 15 европейски страни. В резултат фармацевтичният търговец номер 1 в Европа, се превърна и във водещ аптечен оператор на целия континент. „С тази уникална аптечна и търговска мрежа, допълнена със здравни услуги и логистика, ние укрепваме позицията си на най-добрия интегриран доставчик на здравни грижи в Европа. Правейки това, ние винаги поставяме удовлетворението на нашите клиенти и партньори в центъра на нашите дейности“, каза Свен Зайдел, изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE от 1 ноември 2019 г.

С добавянето на аптеките Тио Фарма ще има общо 340 аптеки Бену в Холандия. Придобиването на Прокси Фарм в Румъния означава, че аптечната верига Хелп Нет, която принадлежи към групата ФЬОНИКС, ще нарасне до приблизително 260 точки на продажба. Включвайки FAJN, броят на аптеките Бену в Чехия ще достигне около 250.

Увеличение на приходите и печалбата

Непрекъснатото разширяване на бизнес дейностите донесе повече приходи и печалба на групата ФЬОНИКС през първите три тримесечия на 2019/20 г. (февруари до октомври 2019 г.). Доставчикът на здравни услуги с активно присъствие в 27 страни в Европа постигна увеличение на приходите с 5,6% (31 октомври 2019 г.) до 20,1 милиарда евро. Повишението се дължи по-специално на региона на Източна Европа и придобиването на румънския фармацевтичен търговец на едро Фармексим и националната аптечна верига Хелп Нет през юли 2018 г. Печалбите преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) нараснаха с 3,2% до 334,0 милиона евро. Печалбата след данъци е нараснала с 14,2 на сто през първите девет месеца до 142,8 милиона евро. Общите оперативни резултати, особено релевантна цифра за фармацевтичната търговия на едро, също се увеличиха с 5,3% до 25,7 милиарда евро. Тази ключова цифра включва приходи и обем на обработената стока срещу заплащане.

За цялата финансова година 2019/20 (31 януари 2020 г.) групата ФЬОНИКС очаква допълнително да подобри пазарната си позиция в Европа благодарение на органичния си растеж и целевите придобивания. Компанията предвижда приходи над нивото на растеж на европейските фармацевтични пазари, с увеличения на почти всички пазари, на които е активна.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

1-3 тримесечие 2018/19 в мил. евро 1-3 тримесечие 2019/20 в мил. евро 1
Общо оперативен резултат 2 24,408.1 25,669.9
Приходи от продажби 19,052.3 20,109.7
Общ доход 3 2,031.6 2,158.9
EBITDA 323.6 334.0
EBIT 220.3 228.7
Печалба след данъци 125.0 142.8
Собствен капитал 4 2,720.7 2901.0
Квота на собствения капитал (в %) 4 30.9 32.9
Нетен дълг 4 2,096.3 1,792.9

 

Дата на баланса 31/10/2019
1 Без прилагане на новия IFRS 16
2 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
3 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
4 Към отчетните дати 31/10/2018 и 31/10/2019.

Тримесечен отчет Q3 2019/20