Групата ФЬОНИКС регистрира нарастване на приходите през първото тримесечие на 2019/20

  • Общите оперативни резултати и приходи отново се увеличават
  • Забележителен ръст на печалбата в сравнение със същия период на предходната година
  • ФЬОНИКС напредва към дигитализацията
  • Потвърдени положителните перспективи за 2019/20 г.

Манхайм, 27 юни 2019 г. – Групата ФЬОНИКС продължава да расте и през първото тримесечие на годината. През първите три месеца на фискалната година 2019/20 (от февруари до април 2019) общият оперативен резултат нарасна с 4,1% до 8,3 милиарда евро. Това число включва приходи и обем на обработената стока срещу заплащане. Коригиранo с ефекта на промяна във валутните курсове, това увеличение достига до 4,5%. С дейности в 27 европейски страни приходите на доставчика на здравни услуги са нараснали с 365,1 млн. евро (5,9%) до 6,6 млрд. При коригиране с ефекта на промяна на валутните курсове, приходите се увеличават с 6%. Нарастването се дължи най-вече на региона на Западна Европа, както и на Източна Европа, където ръстът на приходите бе увеличен с придобиването на доставчика на едро Farmexim и на националната аптечна верига Help Net в Румъния на 31 юли 2018.

Постигнат скок на приходите
Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) нарасна с 16,6% или 15,4 млн. евро, спрямо периода на сравнение със 108,4 млн. Печалбата за периода се увеличава с 39,8%, като нарасна с 13 млн. евро до 45,7 млн. евро.

ФЬОНИКС се фокусира върху дигитализацията
„Със създаването на новата дигитална компания PXG Health Tech GmbH през юни 2019 г., ние се стремим да предложим на клиентите си дигитални платформени решения с фокус B2C (бизнес–краен клиент) в цяла Европа. Също така засилваме сътрудничеството си със стартиращи фирми в тази област.“ каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE. В Обединеното кралство стартира пилотен проект в областта на телемедицината, в който пациентите се съветват с лекари чрез онлайн консултации по теми като ваксинациите, които могат да получат в аптеките на Групата – Rowlands. В Германия ФЬОНИКС стартира приложението “deine Apotheke” (“твоята аптека“), което предоставя на всички аптеки в Германия пакет от цифрови услуги, предназначени да подкрепят продажбите. Приложението се състои от два ключови компонента: Първо, позволява на крайните клиенти бързо и лесно да сканират лекарски рецепти, предварително да поръчат лекарства или медицински продукти директно от тяхната аптека и да си пишат с фармацевта. Второ, с ексклузивното си сътрудничество на немския аптечен пазар с PAYBACK, ФЬОНИКС предоставя и достъп до най-популярната програма за лоялност в Германия.

Положителна прогноза за цялата 2019/20 година
„С оглед на цялата фискална година 2019/20, планираме да разширим още повече позициите си на европейските пазари. С органичен растеж и целенасочени придобивания като тези, направени в Румъния, очакваме Групата ФЬОНИКС да надмине европейските фармацевтични пазари.“ подчерта главният изпълнителен директор Оливър Виндхолц при представянето на данните от тримесечието в Манхайм, Германия.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE, сравнени със същия период от миналата година

1 тримесечие 2018/19 в мил. евро 1 тримесечие 2019/20 в мил. евро (1)
Общо оперативен резултат (2) 7,989.3 8,320.7
Приходи от продажби 6,194.3 6,559.4
Общ доход (3) 653.9 709.0
EBITDA 92.9 108.4
EBIT 59.1 73.3
Печалба от периода 32.7 45.7
Собствен капитал (4) 2,647.8 2,844.4
Квота на собствения капитал (в %) (4) 31.8 33.2
Нетен дълг (4) 2,016.8 1,793.5

(Дата на баланса 30/04/2019)

1 Без прилагане на новия IFRS 16

2 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

3 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

4 Към отчетните дати 30/04/2018 и 30/04/2019.