Групата ФЬОНИКС разширява присъствието си в Европа

  • Подписано споразумение за придобиване на част от McKesson Европа
  • Позицията на групата ФЬОНИКС като интегриран доставчик на здравни услуги се засилва
  • Ползи за клиенти, пациенти и партньори

Манхайм, 7 юли 2021 – Групата ФЬОНИКС планира да придобие част от бизнес дейностите на McKesson Европа. Двете компании подписаха споразумение за придобиването на представителствата на McKesson Европа в Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Португалия и Словения, както и европейската централа в Щутгарт, Германия и неговия миноритарен дял в съвместното предприятие Brocacef Groep в Нидерландия. Сделката подлежи на одобрение по отношение на правилата за свободната конкуренция и други обичайни условия на финализиране.

Стратегическо разширяване

С тази стъпка ние укрепваме позицията на групата ФЬОНИКС като интегриран доставчик на здравни услуги с пан-европейско присъствие и добре утвърдени брандове на местно ниво. В бъдеще ще бъдем в състояние да предложим на нашите клиенти, пациенти и партньори в Европа още по-всеобхватни и оптимално интегрирани услуги.“ – заяви Свен Зайдел, Изпълнителен директор на групата ФЬОНИКС.

В Германия ФЬОНИКС ще се възползва от уменията и опита в централата на McKesson Европа, която подпомага дейността на своите дъщерни компании. Базираната в Германия компания recucare GmbH също попада в обхвата на придобиването. Делът на McKesson във фармацевтичната търговия на едро в Германия обаче няма да бъде част от сделката. С планираното придобиване, групата ФЬОНИКС разширява присъствието си във Франция и Италия. Освен това дейностите на McKesson Европа в Белгия, Ирландия, Португалия и Словения допълват портфолиото на групата ФЬОНИКС с държави, в които все още нямаме присъствие. В Нидерландия групата ФЬОНИКС ще поеме 45%-ния миноритарен дял в успешното съвместно предприятие Brocacef Groep, което в момента се държи от McKesson.

Устойчив в бъдещето основен бизнес и дигитални перспективи

Придобиването се осъществява на фона на интензивна конкуренция и нарастващ натиск към маржа в европейския сектор на здравеопазването. В същото време, демографските промени и нарастващата ориентация към грижа за здравето подхранват търсенето на здравни услуги и продукти, както на място в аптеките, така и в дигиталните канали. „Разширявайки европейското си присъствие, ние правим групата ФЬОНИКС още по-устойчива на бъдещи икономически и регулаторни промени на пазара. Това ни предлага нови възможности за активно формиране на дигиталната промяна в здравния сектор в Европа, което е от полза за пациентите.“, каза Свен Зайдел.

Съществуващите многоканални услуги на групата ФЬОНИКС, които вече свързват онлайн и офлайн аспектите на здравния сектор, ще бъдат допълнително разширени чрез финализирането на сделката и дигиталният опит на двете компании ще работи в полза на пациентите.

Ползи за клиенти, пациенти и партньори

Плавният преход за клиенти и пациенти от McKesson Европа към групата ФЬОНИКС е от изключително значение. Поради това, групата ФЬОНИКС ще продължи да осигурява надеждна доставка на лекарства. Пациентите ще продължат да се възползват от изпитани и надеждни съвети в аптеките и на двете компании в бъдеще. В допълнение към утвърдените продукти и услуги, независимите аптеки също ще имат достъп до нови продукти и услуги, за да ги подпомогнем да задържат и привлекат нови клиенти на място и онлайн. Офертата за партньори във фармацевтичната сфера ще продължи да нараства и ще включва: европейска дистрибуторска мрежа за ефективни и надеждни вериги за доставки, както и обширни здравни услуги.

За повече от 25 години групата ФЬОНИКС се доказа като гарант на непрекъснато и надеждно снабдяване с лекарства и здравни продукти.“, казва Свен Зайдел. „От самото начало ФЬОНИКС следва дългосрочна бизнес стратегия в това отношение. С днешното съобщение отваряме нова глава в тази история за успеха. Това е възможно само благодарение на дългосрочните близки отношения с Надзорния съвет и акционерите на компанията и е вот на доверие и окуражаване за бъдещо развитие на ФЬОНИКС.

Подлежащо на одобрение от законодателството за правилата за свободната конкуренция, групата ФЬОНИКС и McKesson Европа ще работят по интеграцията на съответните бизнес дейности в дух на партньорство на ниво държава и при това ще дадат приоритет на нуждите на клиентите.