Група PHOENIX финализира най-мащабното придобиване в историята си

  • Пълният обхват на придобиването на части от McKesson Eвропа е одобрен от органите за защита на конкуренцията
  • Навлизане на пазарите на здравни услуги в Белгия, Ирландия, Португалия и Словения
  • Разширяване на водещата пазарна позиция в Европа

Манхайм, 2 ноември 2022 г. – Група PHOENIX завърши придобиването на части от McKesson Europe, след като органите за защита на конкуренцията разрешиха пълния обхват на сделката. Финализирането на сделката се осъществи на 31 октомври 2022 г. В съответствие със споразумението за покупка между McKesson и PHOENIX от юли 2021 г. сделката включва компаниите на McKesson в Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Португалия и Словения, както и Европейската централа, Центъра за споделени услуги в Литва, германската компания recucare GmbH и миноритарния дял в съвместното дружество Brocacef Groep в Нидерландия.

С придобиването, Група PHOENIX стъпва на нови пазари за здравни услуги в Белгия, Ирландия, Португалия и Словения, като същевременно разширява съществуващите си дейности във Франция и Италия. След придобиването, доставчикът на здравни услуги вече има присъствие в 29 държави, повече от 45 000 служители, 224 центъра в бизнес областите фармацевтична търговия на едро и предпродажба на едро, както и повече от 3200 собствени аптеки и 17 000 партньорски аптеки. По този начин, Група PHOENIX разширява позициите си на водещ европейски търговец на едро на фармацевтични продукти, собственик на аптеки и доставчик на услуги в областта на фармацевтичната индустрия.

„С тази успешна сделка ние финализираме най-мащабното придобиване в историята на компанията. Тази важна стъпка задава посоката за бъдещето“, казва Свен Зайдел, Главен изпълнителен директор на Група PHOENIX, и допълва: „Разполагайки с по-широка географска и оперативна база, ние сме още по-близо до нашите клиенти и пациенти. Ще използваме подсилената си позиция, за да работим все по-активно за сигурно, надеждно и ориентирано към бъдещето здравеопазване за хората в цяла Европа.“

Засега доставчикът на здравни услуги ще продължи да оперира с марките, създадени на местно ниво от McKesson Europe, в областта на търговията на едро и дребно с фармацевтични продукти. Благодарение на обединения експертен опит на двете компании всички групи клиенти ще се възползват от допълнителни продукти и услуги в съответствие с техните специфични потребности.

Допълнителна информация за Група PHOENIX

Група PHOENIX, със седалище в Манхайм, е европейският лидер в областта на търговията на едро с фармацевтични продукти, търговията на дребно с аптеки и услугите за фармацевтичната индустрия. С присъствието си на 29 пазара в областта на здравеопазването, компанията предлага уникално географско покритие в цяла Европа, като с повече от 45 000 служители допринася съществено за здравеопазването.

Група PHOENIX развива дейност в областта на фармацевтичната търговия на едро и предварителната търговия на едро с 224 центъра в 29 държави, като снабдява аптеки, лекари и медицински заведения с лекарства и здравни продукти. Портфолиото се допълва от многобройни продукти и услуги за клиенти на аптеки – от помощ при консултиране на пациенти, през модерни системи за управление на стоки до програми за съвместна работа с аптеки.

Повече от 17 000 аптеки в 18 държави са включени в различни програми за партньорство и сътрудничество на Група PHOENIX. Компанията предоставя услуги по цялата верига на доставки за фармацевтичната индустрия. Група PHOENIX управлява и над 3200 собствени аптеки в 17 европейски държави, в които над 195 милиона пациенти годишно получават не само медикаментите си, но и и експертни съвети от фармацевти.