Годишен конгрес на Европейската асоциация на студентите по фармация

От 22 до 28 април 2019, гр. София беше домакин на 42-рия ежегоден конгрес EPSA (Европейска асоциация на студентите по фармация). Асоциацията е неправителствено, неполитическо, нерелигиозно сдружение с нестопанска цел, състоящо се от 45 Студентски асоциации в 37 страни, представляващи над 100 000 студенти по фармация в цяла Европа.

ФЬОНИКС Фарма България участва в програмата на конгреса в две направления – като предпочитан работодател в Кариерния форум и като експерт във фармацевтичните услуги, представен на семинар със студенти-участници в конгреса.

Семинарът беше проведен от Николай Колев, управляващ директор на ФЬОНИКС Фарма и Олаф Кристиансен, ръководител на отдел Корпоративен маркетинг и фармацевтични услуги на групата ФЬОНИКС.

Семинарът за бъдещи фармацевти представи групата ФЬОНИКС като най-добрия бизнес партньор по отношение на пациентските центрове и програми за бъдещите фармацевти в цяла Европа, както и като потенциален работодател. Николай Колев представи детайли за дългогодишния опит на ФЬОНИКС в съвместната работа с аптеки в 27 страни, както и българската организация и структура, докато Олаф Кристиансен се фокусира върху европейската мрежа със собствени аптеки и програмата PHOENIX Pharmacy Partnership. Освен това, той дискутира с аудиторията успешните проучвания в областта на фармацията в Германия и Холандия.

Като резултат, участието в конгреса беше счетено за голям успех и предостави чудесна възможност групата ФЬОНИКС да се представи от различни гледни точки на бъдещи клиенти и служители.