ФЬОНИКС с доставки за помощ за Украйна

Манхайм, 01 Март 2022 – Група ФЬОНИКС подпомага организациите за помощ в Украйна с важни и спешни фармацевтични продукти чрез бързи доставки. Чрез своите дъщерни компании в България, Унгария, Румъния, Словакия и Балтийските държави, доставчикът на здравни услуги в момента подготвя доставката на лекарства, превързочни материали и медицинско оборудване. В допълнение на това, Група ФЬОНИКС организира още една пратка от Германия в партньорство с Немската асоциация за фармацевтична търговия на едро „PHARGO – Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels“.

„Свидетели сме на ужасна трагедия в сърцето на Европа. Нашите мисли са с хората, които се страхуват за живота и поминъка си в украинската кризисна зона. Като европейска компания, ние не се колебаем да осигурим бърза и надеждна подкрепа.“, подчерта Свен Зайдел, Изпълнителен директор на Групата ФЬОНИКС. „С нашата децентрализирана организация и географско покритие на логистичната ни мрежа можем да доставяме лекарства и помощ там, където са спешно необходими.“

С фармацевтичната търговия на едро, аптечната търговия на дребно и други услуги, Група ФЬОНИКС има жизненоважен принос за здравеопазването на Европа. Водещият доставчик на интегрирани здравни услуги оперира в 26 страни и е лидер на пазара на фармацевтични продукти на едро в Германия. ФЬОНИКС няма представителство в Украйна.