ФЬОНИКС Фарма със сертификат TAPA FSR

Горди сме да споделим, че складът ни за преддистрибуция в Кривина вече притежава изключително ценния сертификат TAPA FSR!

ФЬОНИКС Фарма е първата компания от фармацевтичния сектор в България, която е успешно сертифицирана по стандарт TAPA FSR и четвъртата в страната, която разполага с този сертификат!

Сертификатът се издава от Асоциацията за защита на транспортните активи за сигурност по веригата на доставки. Той удостоверява покриването на изисквания за сигурност на съоръженията с цел защита на товарите с висока стойност и предоставя пълна проследяемост.

Благодарим за професионализма на нашите колеги, които въпреки краткия срок от време, покриха всички изисквания и заслужиха този сертификат! Той е още една стъпка нагоре в качеството на услугите ни и поредното доказателство за нашите европейски стандарти на работа, които се стремим да предоставяме всеки ден на партньорите ни.