Ексклузивен бизнес

Добре дошли в Ексклузивния бизнес на ФЬОНИКС Фарма - с над 20 години опит и екип от над 80 експерти, ние сме вашият надежден партньор във фармацевтичната индустрия. Нашата история се отличава с ангажимент към високото качество и цялостна подкрепа на клиентите.

Предлагаме широк спектър от услуги, чрез които може да позиционирате своите продукти на българския пазар, спестявайки ресурси и време за изграждане на собствени структури. Нашият дългогодишен опит и познаване на спецификите на локалния пазар са гаранция за постигане на отлични резултати.

Нашата цел е, с грижа за българските пациенти, да осигурим достъп до висококачествени лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки. С внимание към иновациите и ангажимент към клиентите, създаваме успешно и устойчиво партньорство. Изберете нас за пълноценна подкрепа и развитие на вашия бизнес във фармацевтичния сектор.

Достъп до българския пазар, подкрепен с професионално управление на всички регистрационни и регулаторни процеси.

Създаваме и изпълняваме маркетингови стратегии, които подчертават уникалните характеристики на
вашите продукти и покриват всички целеви групи – лекари, фармацевти и пациенти.
За вашата пълна увереност, предоставяме наличие на локално лице,
отговарящо за лекарствената безопасност на вашите продукти според регулаторните изисквания.
Предоставяме ви интегрирани решения за складово и логистично управление,
гарантирайки ефективност на доставките и качествено съхранение.
Независимо от размера на вашия бизнес, предлагаме гъвкави и
персонализирани услуги, съобразени с вашия уникален профил.
Управляваме продажбите и дистрибуцията, фокусирани върху
оптималното разпределение на продуктите във веригата на доставка.

Нашите партньори

СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

За медицински специалисти

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно, за да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за продукта. Според изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) медицинските специалисти са длъжни да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

За пациенти

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в листовката на продукта нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата.

Допълнителна информация за процеса на съобщаване на нежелани лекарствени реакции, може да намерите на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

При възникване на нежелана реакция след употребата на лекарствен продукт, за който представител за България е ФЬОНИКС Фарма, можете да се свържете с нас на:

Телефон: 0889 91 52 55

Е-мейл: safety@phoenixpharma.bg

Ако желаете, можете да попълните формата за докладване на нежелана реакция и да ни я изпратите на посочения е-мейл.

На посочените данни за контакт можете да ни изпращате и информация, относно възникнали нежелани ефекти след употребата на козметичен продукт, за който ексклузивен представител за България е ФЬОНИКС Фарма.