Доставяме здраве надеждно, качествено и с уважение

През месец ноември всички куриери на ФЬОНИКС Фарма преминаха допълнително обучение под надслов „Доставяме здраве надеждно, качествено и с уважение“.

Целта на това обучение беше колегите заедно да потърсят и открият най-правилните отговори на различни ежедневни ситуации, свързани с обслужването и общуването с клиенти.

Партньор на това професионално обучение бяха дългогодишните ни сътрудници от In Your Hands, а различните казуси, ситуации и възможни отговори, бяха съставени от съвместната работа на екипите на двете фирми.

Основен аспект на тези срещи бе идеята колегите ни куриери да се убедят в своята ключова роля в изграждането и поддържането на професионалния имидж на компанията, както и добрите търговски отношения с нашите клиенти – аптеките. Засегнаха се различни казуси и ситуации от работното им ежедневие, чиито отговори се потърсиха под формата на ролеви игри, отворени дискусии и групови занимания.

За финал всички заедно определиха принципите на качественото обслужване, които сами се ангажираха да въведат като стандарт на работа за вбъдеще.

Ние от ФЬОНИКС Фарма сме убедени в полезността и важността на това обучение и благодарим на всички, които взеха активно участие по време на тези срещи.