Мениджмънт

Николай Колев
Управляващ Директор и
Председател на Управителния съвет
Веселин Кунев
Директор Продажби и
член на Управителния съвет
Кирил Петров
Директор Финанси и
член на Управителния съвет
Цветомир Стоянов
Директор Операции и Логистика и
член на Управителния съвет