Фирмена концепция

От основаването на ФЬОНИКС Фарма преди повече от 20 години насам компанията се радва на особено динамично трансгранично развитие. Нашата цел и за в бъдеще ще продължи да бъде успешният ни растеж в цяла Европа. При това ще следваме ясната си визия да бъдем най-добрият интегриран доставчик на здравно обслужване, където и да се намираме. Затова новата концепция ще бъде водещ принцип при нашата всекидневна работа.

С помощта на тази концепция желаем да изградим мост от миналото към бъдещето заедно с управлението и в частност с всички служители. За целта за пръв път обединяваме стойностите, от които се ръководим от дълго време, с фирмена концепция за цялата PHOENIX group. Същевременно въвеждаме обща и обвързваща рамка, целяща динамичното и успешно развитие на ФЬОНИКС Фарма в правилната посока и за в бъдеще.

За нашите клиенти и бизнес партньори концепцията представлява категорично послание, че компанията ни е ориентирана към бъдещето, има ясна визия и им предлага атрактивно портфолио от продукти по цялата верига на фармацевтичните доставки.

корпоративна философия

Устойчив растеж за създаване на стойност.
Ангажирани служители за изключителни постижения.

Като семеен бизнес, ние сме ангажирани с устойчивостта на компанията и повишаването на стойността й в дългосрочен план в полза на нашите собственици. Ние се фокусираме върху устойчивия растеж, който постигаме чрез последователно адаптиране към нуждите на нашите клиенти и чрез продължаване на непрекъснатото ни развитие, за да гарантираме удовлетвореността на клиентите. Нашите служители са в основата на нашия успех. Подкрепяйки целенасоченото им допълнително обучение във всички области, ние не само помагаме на хората да се развиват, а и гарантираме продължаване на успешното развитие на цялата група. Това ни позволява да изпълняваме задачите си сега и в бъдеще.

повече

Визия

Предпочитан партньор в здравеопазването.

Нашата визия е да бъдем предпочитан партньор в здравеопазването. Това означава да предлагаме на всеки клиент най-добрите продукти и услуги по цялата фармацевтична верига за доставки. Всички, имащи отношение към здравето – производители на фармацевтични продукти, аптеки, лекари, болници, здравноосигурителни фондове, пациенти и физически лица могат да се възползват от нашите комплексни услуги. Постигаме това благодарение на интегрираните структури и тясното сътрудничество между търговията на едро, на дребно и фармацевтични услуги. Ние сме оптималната връзка между фармацевтичните производители и крайните клиенти.
Заедно с нашите служители, ние оформяме бъдещето си и се стремим към устойчиво и справедливо управление на компанията за дългосрочен успех.

повече

Мисия

Ние доставяме здраве в цяла Европа.
 

Ние доставяме здраве в цяла Европа. Като водещ европейски доставчик на здравни услуги, ние гарантираме, че чрез търговията на едро, на дребно, фармацевтичните услуги, лекарства, други здравни продукти и дигитални услуги ще стигнем до правилното място в точното време в 27 държави. По този начин ние се грижим за всеобхватно и безопасно здравеопазване в Европа: това включва услуги по цялата верига на доставки за производителите.

Ние подкрепяме отделни аптеки чрез разнообразни услуги и надеждна логистика. Възползваме се от възможностите, които ни предоставя дигитализацията, за да подобрим грижата за пациента като цяло. Обслужваме почти 100 000 аптеки, милиони пациенти и редица компании във фармацевтичната индустрия. Ангажирани сме с нашите служители, клиенти, партньори и нашия принос към здравето на хората.

повече

Стратегия

Посветени на клиента.
Стремеж към отлично представяне.

Съгласуваме действията си с нуждите на клиентите, защото техният успех и удовлетвореност са важни за нас. Отличното представяне е нашият фактор за успех. От една страна, това означава да се стремим към възможно най-високо качество в ежедневната ни работа, а от друга – да се ръководим от високо ниво на управление на разходите. Освен това приемаме много сериозно социалната ни отговорност и отговорността ни към външната среда.

повече

ЦЕННОСТИ

Надеждност

Ние правим това, което казваме. Клиентите ни могат да разчитат на нашето представяне и на най-добрите възможни стандарти за качество. Това е резултат от насърчаване на индивидуалните способности, потенциал и мотивация на нашите служители, което ни позволява да подобрим още повече обхвата на услугите, който предлагаме на нашите клиенти.
Непрекъснато се развиваме, като същевременно оставаме верни на себе си. Следваме устойчива корпоративна стратегия, въз основа на стабилната ни акционерна структура.

Уважение

Бизнесът ни е свързан с най-ценния актив: здравето.
Осъзнаването на този факт определя и нашите действия. Отдадени сме на устойчивото развитие на нашата компания, което надхвърля установените стандарти.
Стратегията ни за успех се основава на ефективното използване на ресурсите за постигане на възможно най-голяма рентабилност. По подразбиране взаимодействаме етично, коректно и честно с нашите служители, клиенти, бизнес партньори и конкуренти.

Иновативност

Като интегриран доставчик на здравни услуги ние приемаме сериозно всички промени на пазара. В стремежа си да отговаряме на нуждите на нашите клиенти, намираме нови начини да осъществим това чрез постоянни усилия и сътрудничество. Дигитализацията и другите световни тенденции задвижват иновативните решения.
Здравеопазването и технологиите при нас вървят ръка за ръка.