All-in-One

ЛОГИСТИКА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В ЕДНО – ТОВА Е PHOENIX ALL-IN-ONE.
Концепцията All-in-One предоставя на производителите на лекарства всички услуги по веригата на доставка – от етапа на производство до същинската продажба, превръщайки в една единствена стъпка целия път от Вас до Вашите пациенти.
Phoenix all-in-one ви позволява да:
  • Разширите достъпа до пазарите си;
  • Намалите разходите и нетния оборотен капитал;
  • Осигурите и увеличите пазарния си дял;
  • Генерирате добавена стойност на самото лекарство.
Широк обхват и локално присъствие – всичко е в нашето семейство.

Обхватът на ФЬОНИКС Груп няма аналог в Европа. Нито една друга компания не може да предложи такова покритие и разпознаваемост на бранда. Компаниите, част от нашето семейство, се радват на силни позиции както на местно ниво, така и из цяла Европа. Възползвайте се от натрупания опит в глобален и регионален мащаб.

1
собствени аптеки и членове на партньорски програми
1
страни
1
дистрибуционни центрове
1
служители
1
преддистрибуция
палето-места

ЕКСПЕРТИЗА

НА ПАЗАРЕН ЛИДЕР

Ние сме лидер на пазара в множество европейски страни. Нашата марка е силно разпознаваема на местно ниво, което в комбинация с ненадминатото ни покритие на континента Ви предоставя неограничени възможности за развитие.

ОПТИМИЗИРАНА

ВЕРИГА НА ДОСТАВКИ

Работим в посока оптимизация на доставките, в съответствие с местните регулации.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА

НИСКИ РАЗХОДИ

Логистичните услуги са същността на нашия бизнес.
Работим в посока намаляване на разходите за сметка на увеличената продукция.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ЛОГИСТИЧНО

ПРЕДСТАВЯНЕ

С цел подобряване на логистиката разработваме стратегии, както на местно и регионално ниво, така и в цяла Европа, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки пазар.

СИЛНА ПАЦИЕНТСКА

ВРЪЗКА

Професионалните опит и съвети на над 13 000 служители в аптеки, собственост на PHOENIX, допринасят за силната връзка, която създаваме с пациентите.

УНИКАЛНО

ПОЗНАНИЕ

Чрез близо 115 000 000 контакта с пациенти всяка година, ние Ви предлагаме уникален начин да вникнете в нуждите и изискванията на пациента.

Специално разработени решения за оптимизиранe веригата на доставки на местно и регионално ниво или за цяла Европа.

Искате да затвърдите позициите си на българския пазар? Планирате разширяване на влиянието си в съседните Балкански страни или търсите силен партньор – дистрибутор в цяла Европа?

Каквито и да са Вашите цели, можете да бъдете сигурни, че нашите индивидуални решения, могат да подкрепят Вашия разрастващ се бизнес.

PHOENIX All-in-One осигурява пълната гама на основни и допълнителни услуги, касаещи дистрибуцията. Нашите ноу хау, детайлно познаване на пазара и разбиране на нуждите на пациента, ще Ви позволи да се чувствате „в свои води” на всеки пазар, който искате да завладеете.

Ако искате да увеличите своя пазарен дял, потърсете ни на: 

www.phoenix-all-in-one.eu
www.phoenixpharma.bg