Нашата визия е да бъдем най-добрият интегриран доставчик на здравни услуги – където и да се намираме

Нашите ценности: Надеждност Проактивност Уважение

Фирмена концепция

Нашата концепция е да бъдем най-добрият интегриран доставчик на здравни услуги, където и да се намираме. Това е водещ принцип в ежедневната ни работа.

All-in-One

Концепцията All-in-One предоставя на производителите на лекарства всички услуги по веригата на доставка – от етапа на производство до същинската продажба, превръщайки в една единствена стъпка целия път от Вас до Вашите пациенти.

Политика по съответствието

Правила и насоки, които имат за цел да гарантират, че компанията и нейните служители спазват съществуващите условия и закони. Основният фокус е да се даде възможност за създаване на лоялна конкуренция и за предотвратяване и премахване на корупцията.

Корпоративна социална отговорност

Това е ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитието

Управление на качеството

Целта ни е да бъдем най-добрият интегриран доставчик на здравно обслужване, чрез непрекъснато подобряване на внедрената Система за управление на качеството, разработена на база изискванията на международния стандарт ISO 9001, Добрата дистрибуторска практика и всички приложими за дейността изисквания. 

Политика за защита на данни

Групата PHOENIX зачита сериозно защитата и сигурността на своите служители, бизнес партньори и данни на клиентите. Поради това PHOENIX създаде силни политики и процедури за защита на данните във всичките 27 европейски страни, в които оперира. Групата PHOENIX предприе мерки, за да отговори на изискванията на европейския Общ регламент за защита на данните (в страните от ЕС / ЕИП) и местните закони.