Влизане на пазара в Румъния

PHOENIX придобива водещ търговец на едро Farmexim и националната аптечна верига Help Net Манхайм (Германия), 20 април 2018 г. – Групата PHOENIX разширява географското си присъствие, като се присъединява към румънския пазар. Водещият европейски доставчик на здравни услуги е подписал догов...
Read More

3-то тримесечие 2017: PHOENIX постига ръст на приходите и печалбата

Първите 3 тримесечия генерират значително увеличение на приходите Създаден е нов дистрибуционен и логистичен център в Германия Аптечна верига Goodwill, придобита в Сърбия Манхайм, 21 декември 2017 г. – Групата PHOENIX продължи да се развива положително през първите девет месеца н...
Read More

PHOENIX отчита подобрен резултат

Увеличение с 5% на общия оперативен резултат и печалба за първото полугодие Стартиране на нова ексклузивна аптечна марка LIVSANE Манхайм, 27 септември 2017 г Групата PHOENIX постигна допълнителен растеж през първите шест месеца на финансовата година 2017/18 (февруари до юли 2017 г.). Общия...
Read More

Групата PHOENIX расте по-силно от пазара

Групата PHOENIX расте по-силно от пазара Рекордни резултати за 2016/17 с общ оперативен резултат от 30,2 милиарда евро и приходи от 24,4 милиарда евро Повече от 2 000 собствени аптеки в цяла Европа Най-голямата европейска мрежа за сътрудничество за независими аптеки Стартиране на нова...
Read More