ФЬОНИКС с доставки за помощ за Украйна

Манхайм, 01 Март 2022 – Група ФЬОНИКС подпомага организациите за помощ в Украйна с важни и спешни фармацевтични продукти чрез бързи доставки. Чрез своите дъщерни компании в България, Унгария, Румъния,…

Continue ReadingФЬОНИКС с доставки за помощ за Украйна

Групата ФЬОНИКС върви стабилно през първата половина на финансовата година

Споразумение за придобиване на части от бизнес дейностите на McKesson в Европа По-нататъшен ръст на общите оперативни резултати и приходи EBITDA преди еднократни ефекти надвишават показателите от предходната година Нетният…

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС върви стабилно през първата половина на финансовата година

Групата ФЬОНИКС разширява присъствието си в Европа

Подписано споразумение за придобиване на част от McKesson Европа Позицията на групата ФЬОНИКС като интегриран доставчик на здравни услуги се засилва Ползи за клиенти, пациенти и партньори Манхайм, 7 юли…

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС разширява присъствието си в Европа

Групата ФЬОНИКС поддържа курса на растеж през първото тримесечие

Общият оперативен резултат и приходите отново се увеличиха EBITDA преди значителни еднократни ефекти надвишават показателите от предходната година Нетният дълг продължава да намалява Манхайм, 24 юни 2021 – Групата ФЬОНИКС…

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС поддържа курса на растеж през първото тримесечие

Групата ФЬОНИКС отчита солиден растеж през финансовата 2021/21 година

Групата ФЬОНИКС демонстрира ролята си на гръбнак на здравеопазването по време на пандемия Увеличение на приходите (28,2 млрд. евро) и EBITDA (653,4 млн. евро) Разширяване на позицията във фармацевтичната търговия…

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС отчита солиден растеж през финансовата 2021/21 година

Групата ФЬОНИКС затвърди пазарната си позиция през третото тримесечие на годината

Ръст на приходите и печалбата за периода Успешни мерки за рефинансиране на капиталовия пазар Устойчива положителна перспектива за фискалната 2020/21 година Манхайм, 17 декември 2020 – Групата ФЬОНИКС продължи да…

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС затвърди пазарната си позиция през третото тримесечие на годината

Групата ФЬОНИКС отчита стабилен ръст за първата половина на годината

Продължаващо повишаване на оперативните резултати и приходите Печалбата за периода надвишава показателя за предходната година Положителните перспективи продължават за фискалната 2020/21 година Манхайм, 24 септември 2020 – Групата ФЬОНИКС постигна …

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС отчита стабилен ръст за първата половина на годината

Групата ФЬОНИКС постига ръст през първото тримесечие

Общите оперативни резултати и приходите значително се увеличават Печалбата за периода надвишава показателя за предходната година Положителни перспективи за фискалната 2020/21 година През първото тримесечие на фискалната 2020/21 година (30.04.2020)…

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС постига ръст през първото тримесечие

Групата ФЬОНИКС показва своята отговорност по отношение на здравеопазването в Европа

Пазарното лидерство в търговията с фармацевтични продукти на едро се разшири Общите оперативни резултати (34,5 милиарда евро; + 4,5%) и приходите (27,3 милиарда евро; + 5,9%) се увеличават Ръст в…

Continue ReadingГрупата ФЬОНИКС показва своята отговорност по отношение на здравеопазването в Европа

Какви мерки взима ФЬОНИКС Фарма в създалата се кризисна ситуация

Уважаеми партньори, Разпространението на Covid-19 в страната и въведеното извънредно положение със Заповед на МЗ от 13.03.20 налагат незабавни действия от всички компании с цел подпомагане и справяне със ситуацията.…

Continue ReadingКакви мерки взима ФЬОНИКС Фарма в създалата се кризисна ситуация