Насоки на управление на
PHOENIX Group

Цел на всяка компания е създаването на стойност за клиентите. Ние съзнаваме, че служителите са решаващият фактор за постигането на тази цел. Без участието и готовността за изява на всеки един от нашите служители, не може да се гарантира трайният успех на PHOENIX Group. Принципите на управление на PHOENIX Group трябва да окажат своя принос в създаването на стойност за клиентите, като се превърнат в лайтмотив на общуването между мениджърите и служителите.

hr6

ПАРТНЬОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ръководните кадри и служителите на PHOENIX Group имат за обща цел създаването на стойност за компанията и нейните клиенти и си партнират в тази цел. Уважението в общуването, интегритетът, взаимното доверие и лоялност характеризират тази форма на сътрудничество. В този смисъл ръководните кадри се превръщат в пример за подражание.
hr1

МОТИВАЦИЯ И ВСЕОТДАЙНОСТ

Мотивацията и всеотдайността на нашите служители са предпоставка за високи постижения и постоянно подобряване на качеството на услугите. Централна задача на управлението е да се създават подходящи условия, в които всеки да може да разгърне напълно своите способности.
hr2

ИНФОРМИРАНОСТ

Навременната, подробната и споделената информация създава основа за успешно управление и сътрудничество.

hr3

ПООЩРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Признаването и системното поощряване на способностите и потенциала на служителите са важни предпоставки за по-нататъшното успешно развитие на PHOENIX Group. Затова уговарянето на подходящи мерки за развитие на служителите, способни и готови да се развиват, както и демонстрирането на възможностите за професионално развитие, са важна задача на управлението.

hr4

ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ръководните кадри на PHOENIX Group разговарят постоянно със служителите си за нивото на техните постижения. Те отдават признание на добрите резултати и помагат при коригирането на незадоволителната работа.

hr5

СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ

Нашите основни цели са добрите резултати от работата ни и дългосрочният растеж на PHOENIX Group.