Бурни дебати в здравната комисия и за Закона за лекарствата

С бурни дебати в парламентарната здравна комисия беше приет на първо четене проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина снощи. Най-големи възражения предизвикаха създаването на Национална аптечна карта и предвидените санкции, при невъвеждане на трите електронни системи от аптеките – системата за верификация, системата за проследяване и СУПТО.

„По отношение на Националната аптечна карта трябва да се запише, че аптеки имат право да се разкриват на втори и до трети адрес, а не „последващ“, защото така би било „приказка безкрай“. Картата трябва да се използва при разкриването на всяка аптека, а не само за тези, които са на втори и трети адрес. Да не се начислява надбавка за търговците на дребно на лекарствата, които са 100% реимбурсирани от НЗОК е несъразмерно и необсновано. Готови сме да се регламентира тази надвака или заплащането на тази услуга. Търговецът на дребно е единственият, който няма право да начислява такава надбавка, докато това не е така за търговеца на едро. Изразявам и опасенията на фармацевтите, буквално от последните часове – как се въвежда верификацията, при наличие на неосигуреност с компютри и интернет на някои по-малки аптеки. Трябва да се въведат още две системи и те трябва да си говорят помежду, защото се оказва, че заради технически неизправности, те могат да бъдат глобени в един ден три пъти. По отношение на забраната за интеграция между търговец на едро и търговец на дребно считаме, че трябва да се добавят и свързаните лица по смисъла на Търговския закон“, каза председателят на БФС проф. Асена Стоименова.

„Националната аптечна карта ще бъде поредната бухалка, която предстои да се развие. Над 500 човека трябва да определят неща, за които има информация в ИАЛ и НЗОК и един човек за два-три дена може да анализира. Това прилича на поговорката „напънала се планината и родила мишка“, заяви Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

От Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) предлагат да бъдат регламентирани допълнителни възможности за внос на лекарства за българските пациенти във вече защитения Евройпейски пазар от Директивата за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарства. „Вярваме, че с възприемането на нашите предложения, държавата ще бъде подпомогната в търсенето на решения при критични ситуации с помощта на мрежа от над 100 дистрибутори в цяла Европа. В тях е залегнала каузата на дистрибуцията в България и ЕС да бъде в още по-голям принос на системата на здравеопазването, пациентите и цялото ни общество. Заедно с Федерация Български пациентски форум създадохме онлайн платформа за липсващи лекарства. Данните ни върху 800 сигнала показват, че в 61% от случаите недостигът се дължи на временно или трайно преустановен внос, каза изпълнителният директор на БАРПТЛ Боряна Маринкова.

По думите й Наредба № 10 от 2011 г. не урежда процес, по която да се осигурят нуждаещите се пациенти с такъв тип дерегистрирани продукти, а само доставката на лекарства, чиято активна субстанция INN не е представена на българския пазар. „Нещо повече – Наредба 10 от 2011 г. касае единствено и само хоспитализирани пациенти, и извън обхвата й остава масовият случай на всички пациенти, които не са приети в болнично заведение. Това сериозно ограничава възможностите за внос на дерегистрирани продукти. Призоваваме Ви също да вземем пример от държави като Белгия, Холандия, Гърция, Кипър и др., в които има действащи механизми за бързи вътреобщностни доставки при недостиг и които доказват, че именно единният пазар може да е в полза на пациентите и властите за по-добър достъп до лекарства, а не издигането на бариери пред свободното движение“, каза Маринкова.

„Няма да подкрепим този закон, защото изобщо не трябва да минава през комисия в този си вид. Само забележките на БФС представлява втори законопроект. Да не говорим за уместните забележки на Асоциацията на собственици на аптеки, на БАРПТЛ. Лекарствената политика в България изключително куца. Няма пирамидална, добре действаща лекарствена политика“, заяви депутатът от БСП проф. Георги Михайлов.

Доц. Георги Йорданов от същата парламентарна група допълни, че тъврде много неща, които имат елемент на наредба, стават елемент на закон. „60% от нещата, които се предлагат в този закон, са с елемент на наредба. Второ – ние не сме против верификацията, но кого обслужва тя – интересите на производители. Цялата тежест се хвърли върху търговците на едро и собствениците на аптеки. Трябва да има държавно подпомагане на този процес. И накрая за Националната аптечна карта – нямаме нужда от такава. По аналог с националната здравна карта. Когато констатира, че в една община няма лични лекари, какво прави – нищо. Хубаво, ще констатира, че липсват аптеки някъде, но е важното е какво правим след това“, каза той.

„Не се опитваме да въвеждаме санкционни механизми по отношение на лекарствоснабдяването. Бих искала да заявя, че без въвеждане на информация по електронен път, няма как да направим каквито и да било анализ. Всички системи се изграждат с представителите на сектора и целта не са санкции.

Административната тежест трябва да е на ниво закон, а не да се променя динамично с подзаконови нормативни актове. Цялата информация ще се предоставя служебно на отговорните организа взимане на съответни решения. Редица правила и предпоставки, които реализираме, са регламентирани в Закона за здравното осигуряване и затова трябва да бъдат синхронизирани на ниво закон. Считаме, че по този изключително значим проблем – лекарствената политика, дебатът трябва да се води в парламента, за да се обсъдят всички гледни точки и позиции. Ние даваме една база, на която да продължим дебата, за да не изпадаме в ситуации на кризисно решаване на проблеми, свързани с цени, отстъпки и информационни системи“, отговори зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева.

Източник и снимка: 14.02.2020, zdrave.net

Линк към новината тук
ФЬОНИКС Фарма не се ангажира с цитираните мнения и коментари!