Болничен пазар

Една от целевите области на дейност на ФЬОНИКС Фарма е търговията на едро с лекарствени средства на аптечния и болничен пазар. Стратегията ни е насочена към поддържане на стабилни отношения с всички наши партньори.

Болничният бизнес с медикаменти в по-голямата си част е регламентиран от Закона за обществени поръчки, който има специфични изисквания към подготовката и участието в тръжни процедури – дейност, която ФЬОНИКС Фарма успешно развива през годините.

Благодарение на отлично развитата си логистична мрежа и 100% покритие на територията на цялата страна, ФЬОНИКС Фарма си партнира изключително успешно с над 250 лечебни заведения – държавни, общински и частни. Компанията извършва ежедневни доставки на медикаменти до всяка точка на страната, като същевременно има възможност да извършва спешни доставки в рамките на 4 часа след подадена заявка.

Това са едни от основните причини да сме предпочитан и доверен партньор на някои от най-големите частни болнични структури на територията на страната, като Аджибадем Сити Клиник – най-голямата група лечебни заведения в България.

Изключително успешно си партнираме с множество чуждестранни производители на лекарствени продукти, като сме основен и доверен партньор на фирмите Accord Healthcare, Astra Zeneca, Swixx Biopharma.

Красимир Николаев

Директор Болничен пазар